Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny
Data rozpoczęcia:
2017-05-10
Data zakończenia:
2017-05-12
Organizator:
Miejsce
Katowice

Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny.

Miejsce: Katowice

Adres: ul. Żelazna 17D

Numer szkolenia: R/10-12.05.2017/SK

Termin: 10.05-12.05.2017

Czas trwania: 3dni

Cena: 1450zł (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką wynosi 1249 zł ! Prosimy w miejscu kodu rabatowego wpisać "studentHPLC")

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

Materiały dydaktyczne w formie papierowej

Przerwy kawowe

Lunch w każdym dniu szkolenia

Certyfikat w języku polskim

 

Termin zapisu: do 03.05.2017

 

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zaznajomienie Kursanta z możliwościami chromatografii cieczowej. W ramach zajęć odbędzie się seminarium (4h), na którym zostaną przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii cieczowej oraz analizy otrzymanych danych.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły, bądź zamierzają rozpocząć pracę z wysokosprawną chromatografią cieczową.

 

Program szkolenia

Dzień pierwszy (14:00-18:00)

Teoria (4h):

Budowa oraz zasada działania chromatografu cieczowego.

Zastosowanie chromatografii cieczowej w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, chemicznym i ochronie środowiska

Rodzaje układów chromatograficznych (NP-HPLC i RP-HPLC).

Chromatogram i opisujące go parametry.

Kolumny chromatograficzne – rodzaje faz stacjonarnych, zastosowanie.

Fazy ruchome w chromatografii cieczowej - dobór fazy ruchomej, dobór pH, szybkości przepływu, wpływ fazy ruchomej na rozdział związków w HPLC.

Detektory w chromatografii cieczowej (DAD, FLD, MS) - charakterystyka, budowa zastosowanie.

Analiza jakościowa i ilościowa (metoda wzorca zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca) w HPLC.

Metody przygotowania prób do analizy.

Problemy występujące podczas pracy z HPLC i sposoby ich rozwiązania

 

Dzień drugi

Praktyka (8h): (9:00-17:00)

Ćwiczenie: oznaczanie zawartości ibuprofenu w preparatach farmaceutycznych

Omówienie elementów budowy i zasady działania chromatografu cieczowego

Przygotowanie chromatografu cieczowego do pracy (podłączanie kolumny, przygotowanie fazy ruchomej, kondycjonowanie kolumny)

Przygotowanie próbki do analizy

Interpretacja otrzymanych chromatogramów

Analiza ilościowa metodą wzorca wewnętrznego

Omówienie wyników badań

 

Dzień trzeci (10:00-18:00)

Praktyka (8h):

 Ćwiczenie: oznaczanie zawartości kwasu benzoesowego w kosmetykach lub w żywności (rodzaj analizowanej próbki zależy od uczestnika szkolenia)

Przygotowanie chromatografu cieczowego do pracy

Przygotowanie próbki do analizy

Interpretacja otrzymanych chromatogramów

Analiza ilościowa metodą krzywej kalibracyjnej

Omówienie wyników badań

Test sprawdzający zdobytą wiedzę.

Dyskusja z udziałem ekspertów na temat problemów i wyzwań w chromatografii cieczowej.

Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów.

Newsletter