Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny

Data rozpoczęcia 2017-01-01 Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny
Data zakończenia 2017-01-30
Organizator Bioszkolenia.pl
Miejsce Gdańsk
Link do strony http://www.bioszkolen(...)zkolen.html
Email rekrutacji kontakt@bioszkolenia.com
Dodaj do kalendarza Ical_outlook Google_calendar
Treść

Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny.

Miejsce: Gdańsk

Adres: ul. Fiszera 14

Numer szkolenia: E/30.01-01.02.2017/GD

Termin: 30.01-01.02.2017

Czas trwania: 3dni

Cena: 1450zł (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką wynosi 1249 zł ! Prosimy w miejscu kodu rabatowego wpisać "studentHPLC")

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

  • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
  • Przerwy kawowe
  • Lunch w każdym dniu szkolenia
  • świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 23.01.2017

 

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zaznajomienie Kursanta z możliwościami chromatografii cieczowej. W ramach zajęć odbędzie się seminarium (4h), na którym zostaną przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii cieczowej oraz analizy otrzymanych danych.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły, bądź zamierzają rozpocząć pracę z wysokosprawną chromatografią cieczową.

 

Program szkolenia

Dzień pierwszy (12:00-18:00)

Teoria (2h):

  • Mechanizm procesu rozdzielania chromatograficznego.
  • Podział metod chromatograficznych.
  • Podstawowe parametry opisujące proces chromatograficznego rozdzielania
  • Rodzaje układów chromatograficznych
  • Budowa i zasady działania chromatografu cieczowego.
  • Detektory w chromatografii cieczowej - charakterystyka, budowa zastosowanie.
  • Kolumny w chromatografii cieczowej – rodzaje faz stacjonarnych, zastosowanie.
  • Fazy ruchome w chromatografii cieczowej - dobór fazy ruchomej, dobór pH, szybkości przepływu, wpływ fazy ruchomej na rozdział związków w HPLC.
  • Metody przygotowania próbek do analizy.
  • Podstawy teoretyczne oprogramowania sterującego pracą chromatografu cieczowego oraz obróbka danych.

Praktyka (4h):

  • Omówienie najważniejszych elementów budowy oraz zasad działania chromatografu cieczowego.
  • Przygotowanie chromatografu cieczowego do pracy.
  • Oprogramowania sterującego pracą chromatografu cieczowego w praktyce.

 

Dzień drugi (9:00-17:00)

Teoria (2h):

  • Analiza jakościowa i ilościowa w chromatografii cieczowej.
  • Integracja chromatogramów, krzywe kalibracyjne.
  • Czynniki wpływające na jakość rejestrowanych chromatogramów.
  • Zastosowania chromatografii cieczowej.
  • Problemy w chromatografii cieczowej - sposoby ich rozwiązywania i unikania.

 Praktyka (6h):

  • Analiza próbek wybranych produktów leczniczych / spożywczych / kosmetycznych / przemysłowych.
  • Optymalizacja warunków chromatograficznych, dobór właściwej kolumny.
  • Przygotowanie wzorców, kalibracja aparatu, wykonanie krzywej kalibracyjnej.
  • Wpływ sposobu przygotowania próbki na wynik analizy.
  • Interpretacja i integracja otrzymanych chromatogramów.

 

Dzień trzeci (9:00-15:00)

Praktyka (6h):

  • Analiza jakościowa i ilościowa. Zastosowanie wzorców wewnętrznych w analizie ilościowej.
  • Interpretacja i integracja otrzymanych chromatogramów.
  • Konserwacja chromatografu oraz praktyczne rozwiązywanie problemów aparaturowych.
  • Walidacja metod chromatograficznych - wdrażanie nowych metod w laboratorium analitycznym.
  • Zakończenie szkolenia i wręczenie świadectw.
Współpracujemy z: grey_thumb_cosmeticlab grey_thumb_logo__1_ grey_thumb_Bez_tytu_u grey_thumb_logo grey_thumb_logo_pl__1_ grey_thumb_logo_transparent grey_thumb_merck_kgaa_logo grey_thumb_stanlab_logo_new_02_retina