Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

„BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA– BEZPIECZNY PACJENT”
Data rozpoczęcia:
2017-06-20
Data zakończenia:
2017-06-20
Organizator:
Polskie Towarzystwo Bezpiecznej Farmakoterapii
Miejsce
Warszawa
Link do strony

20 czerwca 2017 r. w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja pt. „Bezpieczna farmakoterapia – bezpieczny pacjent” z udziałem polskich oraz zagranicznych ekspertów z dziedziny monitowania bezpieczeństwa leków. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęły: Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a także Warszawski Uniwersytet Medyczny, Naczelna Izba Aptekarska, Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie oraz Ministerstwo Zdrowia.

Tematem przewodnim konferencji będzie system monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii oraz jego znaczenie dla zdrowia i życia pacjentów. Podczas spotkania zostanie omówiona m.in. kwestia roli pojedynczych zgłoszeń działań niepożądanych od pacjentów w kształtowaniu profilu bezpieczeństwa produktów leczniczych.

Prelekcję dotyczącą monitorowania bezpieczeństwa leków w placówkach ochrony zdrowia wygłosi prof. Michał Kurek ze Szpitala Wojewódzkiego w Gryficach, natomiast prof. Anna Wiela-Hojeńska
z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przedstawi aktualny status kształcenia akademickiego w zakresie monitorowana bezpieczeństwa farmakoterapii. O doświadczeniach międzynarodowych i perspektywie globalnej firmy farmaceutycznej opowie dr Patrick Caubel z Pfizer Inc.

Zaproszeni goście podzielą się także wiedzą na temat różnych form aktywności edukacyjnych mających budować świadomość pacjentów oraz osób wykonujących zawody medyczne na temat zasad i potrzeby monitorowania bezpieczeństwa leków. W ramach konferencji zaplanowano także debatę z udziałem ekspertów pt. „Pacjent i jego bezpieczeństwo w trakcie farmakoterapii”.

Konferencja skierowana jest do: lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek, farmakologów klinicznych oraz przedstawicieli regionalnych ośrodków monitorowania, centrów toksykologicznych, a także organizacji pacjenckich i przemysłu farmaceutycznego.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne po wcześniejszej rejestracji. Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: ptbfarm.pl/

Newsletter