Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Audyt zgodności GMP w obszarze produkcji. Podejście praktyczne.
Data rozpoczęcia:
2017-09-19
Data zakończenia:
2017-09-19
Miejsce
Warszawa

Audyt zgodności GMP w obszarze produkcji. Podejście praktyczne.

19.09.2017r.

 

Program:

 1. CZĘŚĆ I
 • Identyfikacja pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia oraz oznakowanie statusów. Kalibracje i konserwacje.
 • Utrzymanie statusu kwalifikacji urządzeń i systemów pomocniczych oraz walidacji procesów. Znaczenie zwalidowanych Holding Time.
 • Przepływy personelu, materiałów i produktów pośrednich. Śluzy.
 • Stosowanie odzieży i procedury przebierania się
 • Program Higieny. Czyszczenie i zapisy z czyszczenia.
 • Fokus na zanieczyszczenia krzyżowe
 • Monitoring warunków środowiskowych. Postępowanie przy awariach.
 • Raporty Serii i Dzienniki Urządzeń.
 • Kontrole procesowe i ich dokumentowanie
 • Procesy pakowania. Nadzór nad materiałami opakowaniowymi zadrukowanymi.
 • Nadzór nad magazynkami produkcyjnymi i zmywalniami.
 • Postępowanie z produktem niezgodnym. Reprocessing.
 • Postępowanie z odpadami.
 • Dokumenty i zapisy niezbędne do sprawdzenia w trakcie audytu.
 • Dobra Praktyka Dokumentacyjna (GDocP) oraz integralność danych.
 • Najczęstsze niezgodności stwierdzane w obszarze Produkcji
 1. CZĘŚĆ II_Warsztaty
 • Analiza przypadków i sposób formułowania niezgodności.
 • Tworzenie check-listy zagadnień i pytań w produkcji różnych form leków (np. wytwórnie tabletek, wytwórnie form płynnych/półstałych, wytwórnie form sterylnych, przepakowywacze)

 

Newsletter