Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Audyt Wytwórcy Kontraktowego
Data rozpoczęcia:
2017-05-24
Data zakończenia:
2017-05-24
Miejsce
Wrocław

Audyt Wytwórcy Kontraktowego. 24 maja 2017 roku, Wrocław

 

Program:

Audyt Dostawcy

- Podstawowe wymagania

- Podejścia i procedury

- Raport z audytu

- Klasyfikacja niezgodności

Audyt produktu – symulacja

- Planowanie audytu

- Przygotowanie do audytu

- Dokumentacja

- Obserwacja procesu na poszczególnych fazach wytwarzania i kontroli

Audyt – „miękkie” aspekty

- Najczęściej popełniane błędy przez audytorów i audytowanych

- Pozytywne zachowania

- Tricki i techniki stosowane przez obie strony

- Uwagi praktyczne

Forma szkolenia: wykład, uwagi praktyczne, warsztaty

 

Więcej szkoleń na stronie www.gxppharm.pl

Newsletter