Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Audyt Wytwórcy Kontraktowego
Data rozpoczęcia:
2017-02-17
Data zakończenia:
2017-02-17
Miejsce
Warszawa/Wrocław

Audyt Wytwórcy Kontraktowego

17 lutego 2017 roku, Warszawa/Wrocław

 

Program:

Audyt Dostawcy

-      Podstawowe wymagania

-      Podejścia i procedury

-      Raport z audytu

-      Klasyfikacja niezgodności

 

Audyt produktu – symulacja

-      Planowanie audytu

-      Przygotowanie do audytu

-      Dokumentacja

-      Obserwacja procesu na poszczególnych fazach wytwarzania i kontroli

 

Audyt – „miękkie” aspekty

-      Najczęściej popełniane błędy przez audytorów i audytowanych

-      Pozytywne zachowania

-      Tricki i techniki stosowane przez obie strony

-      Uwagi praktyczne 

 

Forma szkolenia: wykład, uwagi praktyczne, warsztaty

Newsletter