Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Audyt obszaru produkcyjnego, pakowania i magazynowania
Data rozpoczęcia:
2017-02-09
Data zakończenia:
2017-02-09
Miejsce
Warszawa

9 lutego 2017 roku, Warszawa

Audyt obszaru produkcyjnego, pakowania i magazynowania

 

Program:

 • Farmaceutyczny System Jakości
  • Przegląd jakości produktu leczniczego
 • Pomieszczenia i urządzenia
  • Wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń
  • Rodzaje pomieszczeń
  • Zagrożenia – źródła i rodzaje
  • Źródła zanieczyszczeń
  • Odpowiednie pomieszczenia
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom
  • Kwalifikacja pomieszczeń
  • Ocena stanu technicznego pomieszczeń
 • Pomieszczenia magazynowe
  • Przepływ materiałów i produktów
  • Przyjmowania materiałów
  • Procedury magazynowe
 • Pomieszczenia pomocnicze
 • Urządzenia
 • Pracownicy
  • Odpowiedzialności Kierowników Działu Produkcji oraz Kontroli Jakości
  • Higiena osobista
  • Szkolenia
 • Dokumentacja
  • Rodzaje dokumentów
  • Opracowywanie dokumentów
  • Specyfikacje materiałów wyjściowych i opakowaniowych
  • Specyfikacje produktów pośrednich i produktów luzem
  • Specyfikacje produktów końcowych
  • Przepisy wytwarzania i instrukcje wytwarzania
  • Instrukcje pakowania
  • Zapisy wytwarzania serii
  • Zapisy pakowania serii
 • Obszary pakowania
 • Wymagania dotyczące materiałów opakowaniowych
 • 10.Inspekcje wewnętrzne
Newsletter