Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Audyt Laboratorium Mikrobiologicznego
Data rozpoczęcia:
2017-06-14
Data zakończenia:
2017-06-14
Miejsce
Warszawa

14 czerwca 2017 roku, Warszawa

Audyt Laboratorium Mikrobiologicznego

 

Program:

  1. Badania laboratoryjne: procedury badań, przygotowanie prób, transport, metody badań, potwierdzenie przydatności metod mikrobiologicznych.
  2. Pomieszczenia czyste / obszary czyste: układ pomieszczeń, konserwacja, kwalifikacja.
  3. Wymagania dotyczące wyposażenia – komory laminarne, inkubatory, łaźnie wodne, sterylizatory, wagi.
  4. Monitoring pomieszczeń, systemów wodnych, gazów sprężonych.
  5. Utrzymanie czystości – środki dezynfekujące, dokumentacja.
  6. Personel – higiena, doświadczenie, szkolenia.
  7. OOS, OOL/OOT – procedura, postępowanie wyjaśniające, działania korygujące i zapobiegawcze.
  8. Odczynniki, podłoża - nadzór, dokumentacja.
  9. Szczepy wzorcowe, postępowanie i dokumentacja.

 

Newsletter