Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Audyt Farmaceutycznego Systemu Jakości
Data rozpoczęcia:
2017-02-02
Data zakończenia:
2017-02-02
Miejsce
Warszawa

2 lutego 2017 roku, Warszawa

Audyt Farmaceutycznego Systemu Jakości

 

Program:

I. Wymagania Farmaceutycznego Systemu Jakości

II. Integralność danych

III. Audyt procedur i zapisównwynikających z procedur:

1. Nadzór nad dokumentacją

2. Szkolenia

3. Kontrola zmian

4. Odchylenia

5. Kwalifikacja dostawców

a) substancji czynnych

b) substancji pomocniczych

c) materiałów opakowaniowych

6. Roczny przegląd produktu

7. Reklamacje, wstrzymania, wycofania z obrotu

8. Audyty wewnętrzne

9. Działania korygujące i naprawcze

10. Dokumentacja walidacyjna

Newsletter