Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

Warsztaty o grantach ERC
Data rozpoczęcia:
2017-01-13
Data zakończenia:
2017-01-13
Organizator:
Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów UJ oraz Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN
Miejsce
Kraków

Formularz składa się z następujących części:

• Dane uczestnika
• CV i dorobek naukowy (w języku angielskim)
• Krótki opis projektu (w języku angielskim, maksymalnie 2000 znaków)
• Deklaracje
• Pytania do ekspertów


Termin zgłoszeń: 9.01.2017 r.
Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach zostanie rozesłana do 11.01.2017 r.

Program warsztatów dostępny jest na stronach BDN PAN (http://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/4357-warsztaty-poswiecone-grantom-erc-w-krakowie-13-01-2017-r) oraz CAWP UJ (cawp.uj.edu.pl).

Dane kontaktowe:
BDN PAN: doskonalosc@pan.pl , tel. +48 22 182 60 80;
CAWP UJ: katarzyna.kubica-oron@uj.edu.pl, tel. +48 12 663 30 08.

Newsletter