Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

,,Optymalizacja zużycia energii i kosztów działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego’’
Data rozpoczęcia:
2017-02-02
Data zakończenia:
2017-02-02
Organizator:
Success Point
Miejsce
Katowice

 

Dynamiczny rozwój produkcji we wszystkich sektorach rynku zwiększa zapotrzebowanie na rozwiązania usprawniające procesy produkcyjne oraz zmniejszające koszta zużycia energii w zakładach produkcyjnych. Oszczędność i redukcja kosztów działalności to podstawa efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, w jakich obszarach można osiągnąć zmniejszenie wydatków, a także poznać rozwiązania, które skutecznie usprawnią produkcję, serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

 

Partnerzy konferencji:

- TÜV NORD

- BTH (Biuro Techniczno- Handlowe)
 

Tematyka konferencji:

- efektywne zarządzanie energią – polityka energetyczna i przepisy unijne

- budowanie świadomości odpowiedzialności energetycznej

- zarządzanie i redukcja kosztów przedsiębiorstwa

- automatyzacja procesów wytwarzania i procesów technologicznych

- automatyka i robotyka – redukcja kosztów w dziale produkcji

- technologia VSD w procesach produkcyjnych

- energooszczędne metody produkcji (pomiar zużycia energii i zapobieganie stratom energii)

- dobór dostawcy, brokera lub dystrybutora energii

- audyt energetyczny w zakładach przemysłowych

 

Do udziału zapraszamy:

- Właścicieli, Prezesów, Dyrektorów zarządzających przedsiębiorstwami o dużym zużyciu energii

- Dyrektorów ds .zarządzania nieruchomościami, właścicieli i zarządców obiektów

- Kierowników działów automatyki

- Specjalistów ds. energetycznych

- Specjalistów ds. diagnostyki urządzeń

- Dyrektorów produkcji, finansowych, administracyjnych

- Managerów do utrzymania ruchu

- Dyrektorów ds. rozwoju i inwestycji

- Osoby odpowiedzialne za automatyzację procesów i urządzeń i wdrażanie nowych technologii

  energetycznych

- Potencjalnych nabywców nowych technologii energetycznych

 

Newsletter