Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

Konferencja CePT – PLATFORMĄ ROZWOJU INNOWACYJNEJ MEDYCYNY
Data rozpoczęcia:
2017-02-27
Data zakończenia:
2017-02-27
Organizator:
CePT
Miejsce
Warszawa
Załączniki

 

CePT jest jednym z najważniejszych centrów naukowo-badawczych w Europie Środkowej w zakresie biomedycyny. Instytucje tworzące konsorcjum CePT należą do awangardy jednostek naukowych i naukowo-dydaktycznych w Polsce i są w dużej mierze odpowiedzialne za kształtowanie obrazu i roli całej polskiej nauki, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym:

 Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
 Uniwersytet Warszawski (UW)
 Politechnika Warszawska (PW)
 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)
 Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB PAN)
 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego (IMDiK PAN)
 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK)
 Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN)

Wydarzenie będzie unikatową platformą wymiany wiedzy i doświadczeń na temat rozwoju innowacyjnych rozwiązań w obszarze biomedycyny dla społeczeństwa i gospodarki, transferu technologii pomiędzy instytutami naukowymi a biznesem, a także źródeł pozyskiwania finansowania na komercjalizację badań.

Podczas konferencji przedstawimy m.in. osiągnięcia synergii nauki i biznesu oraz program badawczy Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT). Odbędzie się także panel dyskusyjny na temat współpracy pomiędzy nauką i biznesem oraz źródeł finansowania innowacyjnych rozwiązań w biomedycynie.

W konferencji, oprócz przedstawicieli administracji państwowej (Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia), samorządu Województwa Mazowieckiego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, uczelni wyższych oraz Polskiej Akademii Nauk wezmą także udział przedstawiciele firm i inwestorów działających w obszarze Life Science.

Konferencja CePT – PLATFORMĄ ROZWOJU INNOWACYJNEJ MEDYCYNY odbędzie się 27 lutego 2017 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (ul. ks. Trojdena 2a, Aula A, I piętro).

Newsletter