Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie
Data rozpoczęcia:
2017-06-09
Data zakończenia:
2017-06-09
Organizator:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Miejsce
Lublin

Chromatografia znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach nauki. Stanowi nie tylko kluczowy element metodyki wielu badań naukowych ale również narzędzie do monitorowania stanu środowiska, analizy składu produktów spożywczych czy produkcji czystych związków w przemyśle farmaceutycznych i chemicznym. Ogrom technik chromatycznych oraz mnogość ich zastosowań nasuwa konieczność stworzenia ogólnopolskiego forum, na którym specjaliści z różnych branż będą mieli możliwość wymiany swojej wiedzy i doświadczeń.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie, która odbędzie się 9 czerwca 2017 r. w Lublinie to wydarzenie skierowane do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, pasjonatów tematu oraz osób wykorzystujących techniki chromatograficzne w swojej pracy zawodowej. Jej celem jest umożliwienie uczestnikom przedstawienia wyników działalności naukowej uzyskanych w ramach realizacji własnych badań naukowych, prac dyplomowych, doktorskich oraz prac przeglądowych autorów w formie wystąpień ustnych, posterów naukowych oraz rozdziałów w monografii naukowej.

Kolejnym czynnikiem wskazującym na konieczność wymiany wiedzy pomiędzy specjalistami jest rosnąca popularność chromatografii. Dzięki nieszablonowemu myśleniu i powstawaniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych ciągle znajdowane są nowe zastosowania dla technik chromatograficznych zarówno w sferze badań naukowych jak i systemów komercyjnych. Intencją konferencji jest próba zobrazowania pełnego spektrum technik chromatograficznego rozdziału oraz możliwości ich wykorzystania.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego, prezentacji posteru naukowego oraz wydania rozdziału w monografii naukowej. Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej wydarzenia do 23 maja 2017 r.

Newsletter