Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

I NAUKOWO-SZKOLENIOWA KRAJOWA KONFERENCJA BIOBANKÓW POLSKICH
Data rozpoczęcia:
2017-10-13
Data zakończenia:
2017-10-14
Organizator:
Konsorcjum BBMRI.pl
Miejsce
Wrocław
Link do strony
Załączniki

KOMITET ORGANIZACYJNY: Konsorcjum BBMRI.pl, w składzie:

 dr n. med. Łukasz Kozera, dr hab. Wiktor Kuliczkowski, Daria Stankiewicz, dr Magdalena Grodecka, , Krajowy Ośrodek Wiodący, Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+,

 prof. dr hab. med. Leszek Kalinowski, dr n. med. Jarosław Skokowski, Centralny Bank Tkanek i Materiału Genetycznego w Zakładzie Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

 dr Anna Chróścicka, prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł, Pracownia Inżynierii Tkankowej w Zakładzie Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

 dr Dominik Strapagiel, mgr inż. Błażej Marciniak, Pracownia Biobank w Katedrze Biofizyki Molekularnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego,

 dr hab. Jakub Pawlikowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

 dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz, dr inż. Małgorzata Witoń, mgr Katarzyna Ferdyn, mgr Joanna Gleńska-Olender, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

 dr n. med. Michał Piast, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Chęcinach koło Kielc.

KOMITET NAUKOWY:

 Prof. Artur Kamiński, 

 Prof. Piotr Ponikowski,

 Prof. Henryk Kozłowski,

 Prof. Antoni Waldemar Morawski.

PATRONAT HONOROWY:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wrocławskie Centrum Badań EIT+,

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz,

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

PROGRAM KONFERENCJI:: 

DZIEŃ 1

8:00-9:00 Rejestracja

9:00-9:15 Uroczyste rozpoczęcie Konferencji – Władze Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

9:15-9:30 „Znaczenie infrastruktur typu ERIC w polityce naukowej Polski” – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

9:30-10:00 Wykład Inauguracyjny „Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” – stworzenie Polskiej Sieci Biobanków” Krajowy Koordynator ds. Biobankowania w Polsce, dr n. med. Łukasz Kozera, WCB EIT+

10:00-11:15 SESJA I: Prezentacja założeń projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, dr n. med. Łukasz Kozera

10:00-10:15 „Utworzenie Polskiego Rejestru placówek biobankujących. Jak dołączyć do Polskiej Sieci Biobanków” – dr Anna Chróścicka, Pracownia Inżynierii Tkankowej w Zakładzie Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

10:15-10:30 „Systemy Zarządzania Jakością w biobankach i biorepozytoriach” – dr Małgorzata Witoń, Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

10:30-10:45 „Informatyzacja polskich placówek biobankujących” – dr Dominik Strapagiel, Pracownia Biobank w Katedrze Biofizyki Molekularnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego,dr n. med. Jarosław Skokowski, Centralny Bank Tkanek i Materiału Genetycznego w Zakładzie Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

10:45-11:00 „Organizacja Systemu Kontroli Jakości” – dr n. med. Michał Piast, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Chęcinach koło Kielc

11:00-11:15 „Aspekty prawne i etyczne biobankowania ludzkiego materiału biologicznego” – dr hab. Jakub Pawlikowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

11:15-11:45 Przerwa kawowa

11:45-13:30 SESJA II: Platforma Współpracy Ośrodków Akademickich z Przemysłem Farmaceutycznym – prof. dr hab. med. Leszek Kalinowski i zgłoszone firmy farmaceutyczne - “Collaborating with Industry: their biospecimen needs, challenges and expectations” – Pascal Puchois, PhD, Trans-Hit Bio

13:30-14:30 Przerwa obiadowa

14:30-16:30 Prezentacja Polskich Biobanków cz.I oraz Sesje posterowe

DZIEŃ 2

9:00-11.30 Warsztaty dla biobanków i biorepozytoriów materiału biologicznego:

9:00-9:25 „Jak utworzyć sprawnie działające repozytorium materiału biologicznego?” dr n. med. Łukasz Kozera

9:25-9:50 „Możliwości wykorzystania opracowanych rozwiązań informatycznych” dr n. med. Jarosław Skokowski; dr Dominik Strapagiel

9:50-10:15 „Bezpieczeństwo informacji” dr Dominik Strapagiel

10:15-10:40 "Standardy biobankowania materiału biologicznego do celów naukowych” Katarzyna Ferdyn, Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego Wydziału Farmaceutycznego z OAM, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

10:40-11:05 „Kwestionariusz świadomej zgody w biobanku - uwagi praktyczne” dr hab. Jakub Pawlikowski

11:05-11:30 „Regulacje prawne dot. ochrony danych osobowych stosowane w biobankowaniu ludzkiego materiału biologicznego” dr Dorota Krekora-Zając, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:00-14:00 Prezentacje Polskich Biobanków cz.II

14:00 Zakończenie konferencji, Lunch + Sesje posterowe

Udział w Konferencji jest bezpłatny

REJESTRACJA: Formularz rejestracyjny oraz informacja o abstraktach: http://www.bbmri.pl/

LOKALIZACJA: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, sala W1/W2, ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław

Newsletter