Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

ul. Abrahhama 58

80-307 Gdańsk

Główny telefon: + 48 58 523 63 20

Główny fax: + 48 58 523 64 30

Główny email: dziekanat@biotech.ug.edu.pl

Strona www: http://biotech.ug.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG i GUMed) powstał w roku 1993.

Wydział jest unikatową w skali kraju jednostką tworzoną przez dwa uniwersytety, z których zasobów mogą korzystać studenci, doktoranci i pracownicy. Stwarza to również możliwość prowadzenia badań i dydaktyki o interdyscyplinarnym charakterze, łączących zagadnienia biomedyczne, bio-molekularne i ich zastosowania w biotechnologii dla zdrowia            i poprawy jakości życia.

Od roku 1999 Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a od 2010 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych – dyscyplina biochemia.

Wydział prowadzi studia I, II i III stopnia kształcąc ponad 320 studentów w tym ok. 90 doktorantów.

Studia na kierunku biotechnologia uzyskały wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz tytuł „Najlepszego Kierunku Studiów” w 2012 przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji na stronie wydziału
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kształci studentów na kierunku biotechnologia. Wydział prowadzi studia stacjonarne I, II i III stopnia w oparciu o nowoczesną ścieżkę kształcenia, pozwalającą na szybkie włączenie studentów do badań naukowych MWB UG i GUMed.

Wydział tworzą pracownicy i zespoły naukowe dwóch instytucji. Stwarza to możliwość prowadzenia badań         i dydaktyki o interdyscyplinarnym charakterze, łączących zagadnienia biomedyczne, bio-molekularne i ich zastosowania w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia. Studenci korzystają z możliwości i zasobów obydwu macierzystych uczelni.

Studia na kierunku biotechnologia uzyskały wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz tytuł „Najlepszego Kierunku Studiów” w 2012 przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapoznaj się z naszą ofertą studiów:
1. studia I stopnia
2. studia II stopnia
3. studia III stopnia

Centre of Molecular Biotechnology for Healthy Life

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed w czerwcu 2013 roku rozpoczął realizację projektu Center of Molecular Biotechnology for Healthy Life - Biotech solutions bringing health to living organisms and environment supported by mass spec-focused research platform [MOBI4Health] finansowanego przez Komisję Europejską z 7. Programu Ramowego UE w ramach konkursu REGPOT. Budżet koordynowanego przez Uniwersytet Gdański projektu wynosi ponad 5,2 mln euro, z czego 4,6 mln euro stanowi dofinansowanie z Komisji Europejskiej. Czas trwania projektu to 42 miesiące.

Celem projektu jest osiągnięcie wzrostu potencjału badawczego MWB UG i GUMed w biotechnologii molekularnej.        W ramach MOBI4Health zakupiono nowoczesny sprzęt do spektrometrii mas i zacieśniona została współpraca z wiodącymi europejskimi ośrodkami naukowymi oraz środowiskiem gospodarczym. Zatrudniono doświadczonych badaczy i specjalistów, zorganizowano międzynarodową konferencję naukową, cykl warsztatów dotyczących spektrometrii mas oraz wykłady popularno-naukowe o biotechnologii dla licealistów.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.mobi4health.ug.edu.pl

Nowa siedziba Instytutu Biotechnologii

Budowa nowego budynku Instytutu Biotechnologii jest finansowana w ramach działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość inwestycji wynosi prawie 60 mln zł.

Nowa siedziba Instytutu Biotechnologii zlokalizowana jest na terenie Kampusu UG, jego po użytkowa budynku wynosi 7 868,18 m² i obejmie łącznie 4 kondygnacje naziemne i 1 podziemną.

Powstający budynek będzie jednym z najnowocześniejszych gmachów naukowo-dydaktycznych. Znajdą się w  nim specjalistyczne laboratoria, w tym bioinformatyczne, analiz biomolekularnych, izotopowe, o podwyższonych wymaganiach czystości i szczelności, kompleks fitotronów oraz nowoczesne, kompleksowo wyposażone pomieszczenia dydaktyczne, m.in. sale wykładowe, seminaryjne, komputerowe, laboratoria studenckie, pomieszczenie koła studenckiego oraz czytelnia.

Wkrótce przeprowadzamy się do nowej siedziby.

Czytaj więcej
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed posiada bogatą ofertę współpracy skierowaną do środowiska biznesowego. Oferujemy możliwość wykonania analiz i badań z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu.            Dzięki nowoczesnej infrastrukturze i doświadczeniu naszych pracowników możemy podjąć współpracę między innymi   w zakresie: oceny aktywności biologicznej substancji oraz toksyczności in-vitro, nadprodukcji białek oraz ich oczyszczania (w systemach bakteryjnych, owadzich oraz drożdżowych), wysokowydajnych analiz z zakresu proteomiki i genomiki z wykorzystaniem metod spektrometrii mas, analiz środowiskowych oraz analiz zanieczyszczeń produktów spożywczych (metody HPLC oraz spektrometria mas), opracowania i udoskonalania szczepionek z wykorzystaniem cząsteczek wirusopodobnych (VLPs), pozyskiwania metabolitów roślinnych i analizy ich aktywności, diagnostyki genetycznej chorób oraz infekcji bakteryjnych i wirusowych u ludzi, zwierząt i roślin

Pełna oferta współpracy

Zachęcamy także do korzystania z naszej oferty aparaturowej

Aparatura naukowo-badawcza obsługiwana jest przez wysoko wykwalifikowany personel pomagający nie tylko wykonać analizę, ale także przeprowadzić interpretację wyników.

Wydział jest partnerem wielu przedsięwzięć realizowanych wspólnie z przedsiębiorstwami. Jesteśmy otwarci na wspólne aplikowanie o granty badawczo rozwojowe a także granty, których celem jest znalezienie rozwiązań konkretnych problemów w firmach. Wydział oferuje również szereg technologii, wynalazków, które mają wysoki potencjał aplikacyjny. Poszukujemy partnerów biznesowych, którzy są zainteresowani wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań.

Zapoznaj się z projektami aktualnie realizowanymi na Wydziale.

Kontakt:
Prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej
Prodziekan ds. Rozwoju
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk
tel.: +48 58 523 6428
e-mail: stanislaw.oldziej@biotech.ug.edu.pl
news

<Październik 2017>

pnwtśrczptsbnd
25
26
28
Forum Druku Cyfrowego
2017-09-28 do 2017-09-28
30
1
2
3
4
Warsztaty miareczkowe
2017-10-04 do 2017-10-05
7
8
11
14
17
18
21
22
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter