Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Merck Millipore

Al. Jerozolimskie 178

02-486 Warszawa

Strona www: http://www.merck-chemicals.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Merck Millipore

Oferta Działu Laboratoryjnego obejmuje produkty z następujących grup:

 • Biochemia i biologia molekularna - odczynniki do elektroforezy i biologii molekularnej: agarozy; akrylamidy / bisakrylamidy; bufory biologiczne; detergenty; barwniki/roztwory barwiące; odczynniki do hybrydyzacji kwasów nukleinowych; odczynniki pomocnicze. Ponadto, firma Merck Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski wysoko wyspecjalizowanych, znanych w kręgach naukowych unikalnych serii produktów dla nauk biologicznych: Calbiochem, Novabiochem i Novagen.

  Calbiochem - antybiotyki, detergenty, bufory, przeciwciała pierwszo- i drugorzędowe, enzymy, substraty, aktywatory i inhibitory, lipidy bioaktywne oraz cytokiny i czynniki wzrostu. Odczynniki biochemiczne i immunologiczne, produkty używane w glikobiologii oraz w badaniach transdukcji sygnału, adhezji komórek, nowotworów, metabolizmu wapnia, tlenku azotu, stresu oksydacyjnego, białka G oraz produkty przeznaczone dla neurobiologii do badania, cyklu komórkowego i apoptozy, angiogenezy, systemu dopełniacza i kinaz białkowych.

  Novagen - produkty lub całe systemy do ekspresji, ekstrakcji i oczyszczania białek, klonowania, PCR, transkrypcji i translacji in vitro, transfekcji komórek, wektory, komórki kompetentne, podłoża i czynniki wzrostu, produkty do izolacji, analizy i oczyszczania DNA/RNA, jak również duży wybór markerów (wzorców masy dla DNA, RNA oraz białek).

  Novabiochem - odczynniki i złoża dla chemii kombinatorycznej, odczynniki wykorzystywane w chemicznej syntezie peptydów takie jak: żywice, pochodne aminokwasów, linkery, a także gotowe bloki peptydowe oraz sztucznie otrzymane peptydowe cząsteczki biologicznie czynne.

  Więcej informacji znaleźć można na stronie
  www.merckbiosciences.co.uk
 • Chromatografia - Wysokosprawna chromatografia cieczowa (system HPLC - LaChrom ELITE, kolumny monolityczne Chromolith™, kolumny uniwersalne Purospher® STAR, kolumny klasyczne LiChrospher®, LiChrosorb®, Superspher®, kolumny chiralne, oprogramowanie do walidacji i optymalizacji metod chromatograficznych, akcesoria do chromatografii), klasyczna chromatografia kolumnowa (sorbenty), chromatografia cienkowarstwowa (płytki, sorbenty: akcesoria do TLC, HPTLC, PLC, UTLC), biochromatografia, akcesoria, aplikacje.

  Więcej informacji znaleźć można na stronie
  www.chrombook.merck.de
 • Mikrobiologia i diagnostyka komórkowa - podłoża, składniki i dodatki do podłoży, testy potwierdzające systemy identyfikacyjne, sprzęt do badania czystości powietrza i higieny środowiska pracy, uniwersalne odczynniki do mikroskopii,. produkty do diagnostyki hematologicznej, cytologicznej, histologicznej, mikrobiologicznej, EM.
 • Odczynniki- Odczynniki: kwasy, zasady, sole, rozpuszczalniki, roztwory buforowe i roztwory do miareczkowania, odczynniki Karla Fischera, wzorce do ASA i ICP, wskaźniki i papierki wskaźnikowe
 • Analityka mobilna - nowoczesne fotometry i spektrometry VIS, testy analityczne (Merckoquant Aquaquant, Aquamerck, Microquant, Reflectoquant Spectroquant),
 • Sprzęt laboratoryjny - aparatura pomiarowa, szkło laboratoryjne oraz aparatura dozująca, sprzęt laboratoryjny z tworzyw sztucznych, systemy oczyszczania wody, pompy próżniowe, łaźnie wodne, wyparki oraz wiele innych.
 • Surowce farmaceutyczne i kosmetyczne
Karina Błachnio
Product Manager, biochemia i biologia molekularna
Email karina.blachnio@merck.pl
Telefon +48 22 535 98 29, +48 604 799 046
Fax +48 22 53 59 929
Piotr Skibicki
Product Manager, odczynniki chemiczne, chromatografia
Telefon 022 535 98 33
Michał Bichta
Prezes Zarządu
Arkadiusz Wesołowski
Product Manager, Surowce Kosmetyczne
Email arkadiusz.wesolowski@merckgroup.com
Telefon 022 535 98 51, 022 535 97 70, 668 584 604
Fax 022 535 97 95, 022 535 97 45
news

<Listopad 2017>

pnwtśrczptsbnd
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Newsletter