Uniwersytet Jagielloński

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Główny telefon: 12 664 60 02
Główny fax: 12 664 69 02
Główny email: sekretariat.wbbib@uj.edu.pl
Strona www: http://www.wbbib.uj.edu.pl/

Wyślij zapytanie ofertowe
Uniwersytet JagiellońskiWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii należy do grupy najlepszych ośrodków badawczych i dydaktycznych w kraju. W okresowej ocenie przeprowadzonej przez MNiSW uzyskał najwyższą kategorię A+, posiada również status KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący). WBBiB jest najmłodszym wydziałem Uniwersytetu Jagiellońskiego – został utworzony w roku 2002 – jako jednostka naukowa ma jednak o wiele dłuższą historię, gdyż powstał na bazie działającego od lat 70. XX w. Instytutu Biologii Molekularnej.

Badania prowadzone na Wydziale obejmują bardzo szeroki wachlarz zagadnień – ich cechą wspólną jest skupienie się na procesach biologicznych, biochemicznych i biofizycznych zachodzących na poziomie molekularnym. W chwili obecnej na Wydziale realizowanych jest około siedemdziesięciu niezależnych, dużych i małych projektów naukowych finansowanych w głównej mierze ze źródeł NCN, NCBiR, FNP oraz funduszy europejskich.

Niezmiennie od wielu lat naukowcy z WBBiB współpracują ściśle z wieloma polskimi oraz zagranicznymi ośrodkami badawczymi natomiast w ostatnim okresie intensyfikacji uległa współpraca z firmami biotechnologicznymi.

Budowane konsekwentnie zaplecze aparaturowe WBBiB zostało niedawno znacznie poszerzone za sprawą dotacji z UE oraz nagród projakościowych przyznanych przez MNiSW. Dzięki temu Wydział dysponuje obecnie nowoczesnym sprzętem pomiarowym światowej klasy.

W ramach działalności dydaktycznej na Wydziale prowadzone są studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie oraz podyplomowe. Wysoki poziomi kształcenia jest jednym priorytetów WBBiB. Potwierdzeniem tego nagrody w konkursach na najlepsze programy studiów organizowanych przez MNiSW oraz „Perspektywy”.
Magdalena Tworzydło
Specjalista ds. marketingu 
Email magdalena.tworzydlo@uj.edu.pl 
Telefon 12 664 79 59 

 
Sekretariat ds. studenckich
Email student.wbbib@uj.edu.pl 
Telefon 12 664 60 00 

 
Sekretariat ds. ogólnych
Email sekretariat.wbbib@uj.edu.pl 
Telefon 12 664 60 02 
STUDIA I STOPNIA (licencjackie)


 
Kierunek BIOCHEMIA


Trzyletnie stacjonarne studia licencjackie o interdyscyplinarnym charakterze dla osób interesujących się chemicznymi podstawami życia. Kandydaci oprócz chemii i biologii powinni także lubić fizykę – znajomość jej praw ułatwia bowiem zrozumienie zasad funkcjonowania szeregu technik wykorzystywanych w badaniach biomolekuł takich jak białka, kwasy nukleinowe, lipidy czy cukry.

W programie studiów przedmioty poświęcone różnym aspektom biochemii są pogrupowane w bloki tematyczne, spośród których studenci mogą wybierać te, które odpowiadają ich indywidualnym zainteresowaniom. Większości wykładów towarzyszą ćwiczenia prowadzone w świetnie wyposażonych, nowoczesnych laboratoriach. Bardzo duży nacisk położony jest na zdobywanie przez studentów umiejętności praktycznych.

WBBiB jest w chwili obecnej jedynym miejscem w Polsce, gdzie Biochemia stanowi osobny kierunek studiów, a nie tylko specjalizację. W roku 2012 kierunek zdobył nagrodę w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program studiów.

 
Kierunek BIOTECHNOLOGIA


Trzyletnie stacjonarne studia licencjackie kładące główny nacisk na naukowe, a nie inżynieryjne aspekty biotechnologii; w szczególności poświęcone zjawiskom zachodzącym na poziomie komórkowym i molekularnym.

Studia umożliwiają zdobycie gruntownych podstaw z przedmiotów takich jak chemia, fizyka, bioinformatyka i biochemia, co w dalszej perspektywie pozwala na pełniejsze zrozumienie procesów zachodzących w organizmach żywych oraz ułatwia posługiwanie się technikami powszechnie wykorzystywanymi w badaniach biologicznych. Program obejmuje również przedmioty takie jak: mikrobiologia przemysłowa, biotechnologia przemysłowa, genetyka molekularna, inżynieria komórkowa, inżynieria białek, biologia komórki, immunologia oraz modelowanie molekularne. Dodatkowo, studenci mają możliwość wyboru kursów fakultatywnych, zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

Jednym z głównych założeń kształcenia na tym kierunku jest danie studentom szansy na własnoręczne wykonywanie doświadczeń oraz zapoznanie się z aparaturą i metodami stosowanymi w nowoczesnych laboratoriach. W roku 2013 kierunek Biotechnologia zdobył nagrodę w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program studiów.

 
Szczegółowe informacja o zasadach i terminach rekrutacji na studia I stopnia są dostępne na stronach:


www.rekrutacja.uj.edu.pl
www.erk.uj.edu.pl

 
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE


 
Kierunek BIOFIZYKA


Jednolite stacjonarne studia magisterskie skierowane do osób lubiących przedmioty ścisłe i równocześnie interesujących się zagadnieniami biologicznymi. Pięcioletni program studiów umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy z matematyki, fizyki i chemii oraz podstawowych informacji z wybranych obszarów współczesnej biochemii, fizjologii, immunologii czy genetyki molekularnej. Na szczególną uwagę zasługują takie przedmioty jak programowanie komputerowe, bioinformatyka oraz modelowanie molekularne. W planie studiów dużą część stanowią zajęcia do wyboru oraz kursy poświęcone technikom fizycznym wykorzystywanym w badaniach organizmów żywych.

 
Szczegółowe informacja o zasadach i terminach rekrutacji na jednolite studia magisterskie są dostępne na stronach:


www.rekrutacja.uj.edu.pl
www.erk.uj.edu.pl

 
STUDIA II STOPNIA (magisterskie)


 
Kierunek BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA


Dwuletnie stacjonarne studia magisterskie pozwalające zapoznać się z najnowszymi trendami z różnych obszarów biotechnologii (medycznej, roślin, komórki, mikroorganizmów) oraz inżynierii genetycznej, proteomiki i modelowania molekularnego. W toku studiów uczestnicy poznają różne zaawansowane techniki badawcze oraz pod okiem naukowców doskonalą umiejętności praktyczne. Studenci mają także możliwość wyjazdu na stypendia do ośrodków akademickich w Europie oraz Stanach Zjednoczonych.

 
Kierunek BIOCHEMIA


Dwuletnie stacjonarne studia magisterskie, których głównym założeniem jest zapewnienie studentom możliwości uczestniczenia w kursach poświęconych różnym obszarom biochemii stosownie do indywidualnych zainteresowań – oprócz kilku kierunkowych przedmiotów obowiązkowych wykłady i zajęcia praktyczne wybierane są dowolnie. Dzięki rozbudowanym pracowniom specjalizacyjnym studenci mają szansę poznania szeregu zaawansowanych technik badawczo-pomiarowych oraz nabrania doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu eksperymentów. Dobre wyniki w nauce są podstawą do uzyskania stypendium i wyjazdu do ośrodków akademickich w Europie oraz Stanach Zjednoczonych

 
Szczegółowe informacja o zasadach i terminach rekrutacji na studia II stopnia są dostępne na stronach:


www.rekrutacja.uj.edu.pl
www.erk.uj.edu.pl

 
STUDIA III STOPNIA (doktoranckie)


Studia doktoranckie z biochemii, biofizyki i biologii molekularnej skierowane są do osób, dla których nauka stała się pasją. Pozwalają pogłębić wiedzę specjalistyczną oraz poszerzyć i udoskonalić wachlarz umiejętności praktycznych. Studia prowadzą do uzyskania stopnia doktora nauk biologicznych w jednej z czterech dyscyplin: biochemii, biofizyce, biologii lub biotechnologii. Tematyka prac doktorskich określona jest przez prowadzone na Wydziale badania naukowe.

Program studiów doktoranckich obejmuje: uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach o charakterze wykładów i seminariów, prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów oraz, przede wszystkim, pracę badawczą, której wyniki stanowią podstawę do napisania rozprawy doktorskiej.

 
Szczegółowe informacja o zasadach i terminach rekrutacji na studia III stopnia są dostępne na stronach:


www.rekrutacja.uj.edu.pl
www.erk.uj.edu.pl

 
STUDIA PODYPLOMOWE


 
Kierunek: BIOLOGIA MOLEKULARNA


Jednoroczne studia podyplomowe, w czasie których uczestnicy zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami genetyki molekularnej, biologii komórki, immunologii, mikrobiologii oraz wirusologii.

Zajęciom teoretycznym towarzyszą prezentacje i ćwiczenia z zakresu hodowli komórkowych oraz wybranych technik biochemicznych i metod stosowanych w inżynierii genetycznej.

Wykłady prowadzone są głównie przez kadrę naukową WBBiB oraz specjalistów z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie i Wydziału Lekarskiego Collegium Medium UJ.

 
Kierunek: BIZNES W BIOTECHNOLOGII


Interdyscyplinarne, jednoroczne studia podyplomowe poświęcone transferowi technologii z uczelni do gospodarki, komercjalizacji badań naukowych oraz prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z branżą life science.

Studia mają charakter doskonalący i realizowane są przez konsorcjum, w którego skład wchodzą: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Wykładowcami prowadzącymi zajęcia są praktycy – menedżerowie, członkowie kadry zarządzającej) rozwijający przedsiębiorstwa w branży life science na terenie kraju oraz pracownicy naukowi WBBiB UJ.

 
Szczegółowe informacja o zasadach i terminach rekrutacji są dostępne na stronach:


www.wbbib.uj.edu.pl
www.rekrutacja.uj.edu.pl

WsteczStyczeń 2017Dalej

pon.wt.śr.czw.pt.sob.niedz.
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
Warsztaty o grantach ERC
2017-01-13 do 2017-01-13
14
Nowości w cukrzycy
2017-01-14 do 2017-01-14
15
16
17
18
19
22
23
28
29
1
4
5
Współpracujemy z: grey_thumb_amex_OKkolor_RGB grey_thumb_cebim_logo_p3_v2_fin-full grey_thumb_olympus_basic_symbol_rgb_l grey_thumb_FiChem_20color grey_thumb_Maximus_4_rgb grey_thumb_p_72 grey_thumb_inlab111 grey_thumb_cezarlogo