Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Selvita otrzyma 26,9 mln zł dofinansowania z NCBiR
Selvita otrzyma 26,9 mln zł dofinansowania z NCBiR
Selvita zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu dot. rozwoju immunoterapii nowotworów litych celującej w immunosupresyjne mikrośrodowisko guza - podała spółka w komunikacie. Wartość całkowita projektu wynosi prawie 40 mln zł netto, a dofinansowanie wyniesie 26,9 mln zł.

 

 

"Celem projektu jest rozwój i wdrożenie do działalności własnej Selvita kandydata na lek onkologiczny nowej generacji scharakteryzowanego na poziomie I fazy badań klinicznych. Proponowana strategia zakłada w etapie przedklinicznym pracę nad kilkoma celami terapeutycznymi modyfikującymi immunosupresyjne mikrośrodowisko guza nowotworowego, co pozwoli na wyłonienie kandydata klinicznego o największym potencjale terapeutycznym, największych szansach sukcesu w badaniach klinicznych i partneringu z firmą farmaceutyczną" - napisano w komunikacie.

Projekt otrzymał wsparcie w ramach Działania 1.1 "Szybka Ścieżka" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Czas realizacji projektu to lata 2017-2021.

 

(PAP Biznes)

KOMENTARZE
Newsletter