Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Rok 2017 w branży farmaceutycznej – nowe wyzwania, szanse i zagrożenia
Adam Zalewski, 26.01.2017 , Tagi: polfarm, konferencja
Rok 2017 w branży farmaceutycznej – nowe wyzwania, szanse i zagrożenia
Tak brzmiało tegoroczne hasło przewodnie XXIX edycji Ogólnopolskiego Kongresu Farmaceutycznego POLFARM, która odbyła się 24 stycznia br. w Warszawie, w Hotelu Marriott. W niniejszej relacji dowiecie się czym żyje branża na początku 2017 r.!

 

Tematy, które rodziły burzliwe dyskusje to: wpływ ostatnich zmian w prawie farmaceutycznym na funkcjonowanie branży farmaceutycznej, duża nowelizacja Ustawy refundacyjnej, nowelizacja prawa farmaceutycznego, dystrybucja leków, dystrybucja i reklama produktów zdrowotnych, przepisy regulujące działalność sektora farmaceutycznego, interpretacje i opinie podatkowe w odniesieniu do sektora farmaceutycznego, nowe regulacje i trendy w podatkach w 2017 r., projektowane zmiany dotyczące kształtu rynku aptecznego w Polsce, aktualna sytuacja na polskim rynku farmaceutycznym.

 

Prelegenci w sposób wyczerpujący odpowiadali na zadawane z sali pytania. Początek obrad otworzyła debata pt. „Rok 2017 w branży farmaceutycznej – nowe wyzwania, szanse i zagrożenia. Wpływ ostatnich zmian w prawie farmaceutycznym na funkcjonowanie branży farmaceutycznej". Moderatorem debaty był Paweł Hincz – Radca Prawny, Partner, WKB Wierciński Kwieciński Baehr, zaś w dyskusji wzięli udział: Piotr Błaszczyk – Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego; Paulina Kieszkowska-Knapik – Partner, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński; Juliusz Krzyżanowski – Adwokat, WKB Wierciński Kwieciński Baehr; Ewa Rutkowska – Adwokat, Partner, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Na początku zaproszeni goście zastanawiali się nad wpływem ostatnich zmian w prawie farmaceutycznym na funkcjonowanie całej branży. Nie bez znaczenia w tym kontekście była kwestia innowacyjności sektora farmaceutycznego w Polsce np. z perspektywy serializacji czy kodyfikacji. Następnie omówiono zagadnienie kontroli i zapewnienia jakości produktów leczniczych, stan prac i skuteczność Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) jako skutecznego narzędzia w walce z nielegalnym wywozem leków. Zastanawiano się także nad problemem fałszowania i bezpieczeństwa produktów medycznych: leków, wyrobów i suplementów diety, starano się też zarysować implikacje dla sektora wynikające z publikacji obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2016 r. Na koniec omówiono tematy leków bezpłatnych dla seniorów, refundacji i  projektu ujednolicenia cen leków na terenie UE.

 

Druga część Kongresu składała się z indywidualnych wystąpień zaproszonych przedstawicieli kancelarii i firm doradczych, zajmujących się problematyką sektora farmaceutycznego w Polsce. Pierwszy panel, poprowadziła Paulina Kieszkowska-Knapik – Adwokat, Partner, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, której prezentacja nosiła tytuł „Duża Nowelizacja Ustawy refundacyjnej”. Wystąpienie składało się z czterech części: w pierwszej zostały zarysowane założenia i konsekwencje wejścia w życie dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Następnie omówiono następstwa zmian w ramach systemu refundacji wyrobów medycznych. W trzeciej części prezentacji nakreślono uczestnikom obraz ustawy refundacyjnej po zmianach, na koniec zaś wskazano, jakie będą w 2017 r. kluczowe wyzwania w systemie refundacji.

 

Kolejna prezentacja, przedstawiona przez Ewę Rutkowską – Adwokata, Partnera, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński skoncentrowana była wokół nowelizacji Prawa farmaceutycznego. Wystąpienie rozpoczęto od przeglądu zmian w PF uchwalonych w 2016 r., aby przejść do projektu nowelizacji PF, w tym dot. „compassionate use”. Na koniec zaś przedstawiono plany dotyczące tzw. dużej nowelizacji Prawa farmaceutycznego. 

 

Z trzecią prezentacją wystąpił Jan Pachocki – Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, który skoncentrował się na nowych przepisach dotyczących dystrybucji leków. Wystąpienie składało się z dwóch części – pierwsza stanowiła wprowadzanie w tematykę ZSMOPL pod kątem określenia stanu prac i oczekiwań względem tego systemu, druga zaś stanowiła wykładnię uwag praktycznych, jeżeli chodzi o sposoby postępowania hurtowni farmaceutycznych w przypadku kontroli GIF.

 

Kolejną prezentację pt. „Dystrybucja i reklama różnych produktów zdrowotnych – wyzwania w 2017 r.” wygłosiła Jolanta Dąbrowicz – Junior Associate, DLA Piper. Skupiła się ona na omówieniu procesów legislacyjnych w zakresie reklamy produktów zdrowotnych oraz planowanych zmian w dystrybucji aptecznej. Nie bez znaczenia była także kwestia kodeksów branżowych dotyczących zasad reklamy suplementów diety.

 

Następnie omówiono temat przepisów regulujących działalność sektora farmaceutycznego pod kątem ich oceny i propozycji zmian, którego podjął się Juliusz Krzyżanowski, Adwokat w Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Najpierw Mecenas Krzyżanowski starał się odpowiedzieć na pytanie, czy Minister Zdrowia wysłuchał uwag branży w zakresie zmian w ustawie o refundacji, co stanowiło wstęp do zarysowania ogólnych uwag do w/w ustawy. Dzięki temu, możliwa była odpowiedź na pytanie, co przyniosą zmiany w prawie farmaceutycznym dla branży i jakich zmian sektor w najbliższej przyszłości powinien oczekiwać od Ministerstwa Zdrowia.

 

„Interpretacje podatkowe po wprowadzeniu klauzuli przeciwdziałającej unikaniu opodatkowania – regulacje i praktyka” to tytuł kolejnej prezentacji, którą wygłosiła Anna Wrześniewska, Manager, Deloitte. Początek wystąpienia dotyczył ogólnej charakterystyki interpretacji podatkowych i opinii zabezpieczających. Następnie wskazano uczestnikom praktyczne aspekty ochrony w kontekście opinii zabezpieczających, z wyszczególnieniem elementów, które przedsiębiorstwo powinno zabezpieczyć. Na koniec zaś analizowano, jak często oraz jakie skutki niosą za sobą zmiany interpretacji podatkowych.

 

W następnym panelu, prowadzonym przez Szymona Bernata, Tax Supervisor w KPMG Tax M. Michna Sp.k. podjęto tematykę nowych regulacji i trendów w podatkach na rok 2017. W ramach tej części Kongresu skoncentrowano się na dwóch obszarach. Najpierw podjęto temat cen transferowych z perspektywy nowych regulacji i kontroli władz skarbowych, następnie analizowano najważniejsze zmiany w przepisach CIT, VAT i Ordynacji podatkowej w 2017 r.

 

Z kolei Bartłomiej Sasin, Prawnik w Kancelarii Tomasik Jaworski Sp.p. zaprezentował temat pt. „Projektowane zmiany dotyczące kształtu rynku aptecznego w Polsce”. Pan Mecenas starał się zarysować aktualny kształt rynku aptecznego w Europie, by móc przedstawić projektowane zmiany, jeżeli chodzi o Polskę, zwłaszcza z perspektywy propozycji Zespołu Parlamentarnego ds. regulacji rynku farmaceutycznego oraz Ministerstwa Zdrowia. Pozwoliło to na szczegółowe omówienie poszczególnych propozycji wraz z potencjalnymi skutkami prawnymi i ekonomicznymi.

 

Ostatni panel, w ramach konferencji nosił tytuł „Aktualna sytuacja na polskim rynku farmaceutycznym” i stanowił podsumowanie rozważań w ramach XXIX edycji Kongresu POLFARM, który omówiła Katarzyna Leoszkiewicz – Market Analysis Specialist, QuintilesIMS. Wystąpienie złożone było z trzech części: w pierwszej zaprezentowano najistotniejsze dane statystyczne wraz z omówieniem trendów, jeżeli chodzi o sektor farmaceutyczny w 2016 roku. Następnie przyjrzano się projektowi Leki 75+, na koniec zaś zapoznano uczestników z prognozą rozwoju rynku w 2017 roku.

 

Duża ilość pytań i trudnych kwestii, poruszanych przez uczestników w trakcie Kongresu świadczy o sporym zainteresowaniu i wielu niejasnościach, co stanowi punkt wyjścia, dla kolejnej edycji Ogólnopolskiego Kongresu Farmaceutycznego POLFARM, która odbędzie się jesienią 2017 r. w Warszawie w Hotelu Marriott.

 

Źródła

Informacja prasowa oraz zdjęcia pochodzą od organizatorów:

http://polfarm.biz/galeria/

http://polfarm.biz/relacja/

KOMENTARZE
news

<Kwiecień 2018>

pnwtśrczptsbnd
26
THE FUTURE OF HEALTHCARE
2018-03-26 do 2018-03-26
28
29
IT w Służbie Zdrowia GigaCon
2018-03-29 do 2018-03-29
30
31
1
2
3
4
5
6
PROFILOWANIE EKSPRESJI miRNA
2018-04-06 do 2018-04-07
7
8
14
15
18
21
22
24
25
Akademickie Targi Pracy
2018-04-25 do 2018-04-25
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Newsletter