Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Terapia genowa w medycynie
05.06.2007
Konferencja "Terapia genowa w medycynie" odbędzie się 9 czerwca w Poznaniu. Organizatorem Konferencji jest Studenckie Towarzystwo Naukowe.Program:

9.00-9.30 Rozpoczęcie konferencji

9.30-10.00 Identyfikacja chorób genetycznych w populacji (Prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska)

10.00-10.30 Modyfikacje zwierząt transgenicznych na potrzeby biomedycyny (Prof. dr hab. Ryszard Słomski)

10.30-11.00 Choroby dziedziczne psa i ich terapia genowa (Prof. dr hab. Marek Świtoński)

11.00-11.30 Przerwa na kawę

11.30-12.30 Terapię genową poprzedzamy aktywną modyfikacją penetracji i ekspresji zmutowanego genu (Prof. dr hab. Jan Lubiński)

12.30-13.00 Interferencyjny RNA w nowotworach mózgu (Prof. dr hab. Jan Barciszewski)

13.00-13.30 Ludzki klon – za czy przeciw? (Prof. dr hab. Anna Goździka - Józefiak)

13.30-14.30 Przerwa na posiłek.

14.30-15.00 Lecznicze szczepionki genetyczne w czerniaku (Prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz)

15.00-15.30 Modyfikacje genetyczne limfocytów T w adoptywnej immunoterapii chorób nowotworowych (Dr hab. Dariusz Kowalczyk)

15.30-16.00 Zastosowanie terapii genowej w alogenicznych przeszczepach tkanek (Dr Dariusz Iżycki)

16.00-16.15 Szczepionka przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (Dr Elżbieta Poręba)

16.15-16.30 Ocena wyników badania klinicznego I/II fazy genetycznej leczniczej szczepionki czerniakowej modyfikowanej genami Hyper IL-6 i GM-CSF (lek. med. Jacek Mackiewicz)


Udział w Konferencji jest bezpłatny.


Miejsce Konferencji:
Aula Coll. Biologicum
ul. Umultowska 89, Poznań

Więcej informacji i rejestracja na stronie: link
KOMENTARZE
Newsletter