Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
25-lecie Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”
25-lecie Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”
Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” najstarsza i najbardziej reprezentatywna organizacja branżowa zrzeszająca 115 podmiotów, wśród których znajdują się czołowi krajowi i zagraniczni producenci leków – generycznych i innowacyjnych oraz największe hurtownie farmaceutyczne, obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia istnienia.

Farmacja Polska, jest związkiem będącą wiarygodnym i merytorycznym partnerem dla wszystkich dotychczasowych ministrów i każdej opcji politycznej po 1989 roku. Jako jedyna, przyjmuje i rozpatruje indywidualne sprawy zrzeszonych w Izbie podmiotów, rozumiejąc że indywidualne problemy pojedynczych firm, bardzo często stają się istotne dla całego środowiska i stanowią podstawę działań zmierzających do ich systemowych rozwiązań.

Jak podkreśla wieloletnia Prezes Izby Irena Rej – W ciągu tych 25 lat byliśmy głosem nie tylko branży farmaceutycznej, ale i pacjentów. Tam gdzie zaczyna się walka o życie i zdrowie pacjentów, tam nie ma miejsca na politykę i spory. Naczelną ideą Izby jest zasada, że lek jest dla pacjenta, a nie dla producenta, hurtownika czy aptekarza, dlatego powinien być dobrej jakości i dostępny. Wartością dodaną Farmacji Polskiej jest też fakt patrzenia na branżę szeroko i systemowo, a nie tylko przez wąski pryzmat interesów wąskiej grupy firm.

To uniwersalne, holistyczne patrzenie na potrzeby branży sprawiły że Izba, może pochwalić się ważnymi sukcesami, które pozwoliły sprawnie funkcjonować biznesowi farmaceutycznemu w Polsce w okresie ciągłych zmian. Do największych sukcesów ćwierćwiecza funkcjonowania Izby należy zaliczyć przede wszystkim: współtworzenie pierwszego prawa farmaceutycznego w wolnej Polsce oraz merytoryczną walkę z decydentami o kształt polityki lekowej państwa. Sporym sukcesem okazała się konsolidacja branży farmaceutycznej w działaniach na rzecz poprawy warunków funkcjonowania biznesu. Przewodnicząca Izby Irena Rej podkreśla, iż umiejętność Farmacji Polskiej w prowadzeniu dialogu ze zmieniającymi się władzami była możliwa dzięki merytorycznej postawie Izby - Nasze rozmowy z ministerstwem zawsze oparte były na faktach, liczbach i podstawie prawnej. Staraliśmy się prezentować rozwiązania będące we wspólnym interesie pacjentów, przemysłu oraz państwa polskiego. 

Utrzymanie dialogu z obecną władzą jest nadal priorytetem Izby. Farmacja Polska stoi bowiem na stanowisku iż, branża farmaceutyczna powinna przejmować inicjatywę we wskazywaniu resortowi obszarów, które należy usprawnić oraz proponować konkretne rozwiązania legislacyjne, które wesprą administrację w określaniu odpowiedzialnej i nowoczesnej polityki lekowej.

Wyzwaniami jakie stoją przez Farmacją Polską w najbliższym czasie są m.in. kontynuacja działań zmierzających do zapewnienia producentom minimalnego okresu pozostawania na liście refundacyjnej oraz przekonywanie decydentów do zapewnienia przejrzystej i długofalowej legislacji, albowiem jedną z najważniejszych cech dobrego prawa jest jego stabilność i przejrzystość.

Wciąż aktualnym priorytetem Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” pozostaje kwestia uregulowania przepisów dot. leków biologicznych i biopodobnych, a tym samym ułatwienie stosowania zamiennictwa leków przez lekarzy. Stworzy to możliwość zakupu przez szpital różnych leków, a nie tylko wytypowanych przez Ministra Zdrowia. - Konieczne jest wprowadzenie definicji leku biologicznego i biopodobnego, bo obecnie ten rodzaj produktów leczniczych nie figuruje w prawie farmaceutycznym. Pomimo jednoznacznych zaleceń EMA, ustawodawca przyjmuje, że leki biopodobne mogą być traktowane w taki sam sposób, co leki generyczne – a jest to błędne założenie - wskazuje na przyszłe działania Izby Irena Rej.

Konieczna jest także zmiana podejścia w obszarze suplementów diety, czy obecności leków OTC na rynku masowym. W tym zakresie priorytetem Izby pozostaje kwestia kontroli składu suplementu deklarowanego na opakowaniu ze stanem faktycznym produktu. To wymaga rozwiązań systemowych. Na pewno najpilniejszą rzeczą na dziś jest edukacja pacjentów jak rozróżnić lek od suplementu. Sam napis na opakowaniu, zazwyczaj mały, nie rozwiązuje sprawy. Szybki dostęp do niektórych leków OTC jest istotny ze względu na wygodę pacjentów z niewielkich miejscowości , którzy muszą uśmierzyć ból lub zbić gorączkę, zanim dotrą do lekarza. - Ważne jest, aby nie wylewać dziecka z kąpielą. Liczy się zdrowy rozsądek i zrozumienie dla argumentów wszystkich stron. Takie kwestie jak wielkości opakowań, sposób przechowywania leków dostępnych w sprzedaży masowej oraz konieczność szkolenia sprzedawców powinny być mądrze uregulowane prawnie. – mówi Irena Rej.

24 maja br. o godz. 17.00 w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego odbędą się uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”, które mamy nadzieję staną się punktem wyjścia do ogólnopolskiej dyskusji na temat pozytywnych zmian w polskim systemie ochrony zdrowia.

 

KOMENTARZE
Newsletter