Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wyższe stypendia i wynagrodzenia w konkursach NCN
Wyższe stypendia i wynagrodzenia w konkursach NCN
Dobra wiadomość dla wszystkich osób zainteresowanych konkursami Narodowego Centrum Nauki. W 2017 roku NCN dysponuje większym budżetem, dzięki czemu wyższe są też kwoty przyznawanych stypendiów i wynagrodzeń.

Pierwsze zmiany objęły skierowany do doktorantów konkurs ETIUDA 5. Do tej pory przyznawane stypendia naukowe wynosiły 3 tys. złotych miesięcznie. Po uchwaleniu nowego budżetu kwota ta wzrosła do 4,5 tys. złotych.

W przypadku konkursów SONATA, SONATA BIS, OPUS i MAESTRO stypendia będą wypłacane w kwotach od 1 tys. złotych do 4,5 tys. złotych w zależności od zakresu zadań powierzonych stypendyście.

Na wyższe wynagrodzenia będą mogli liczyć także pracownicy etatowi i dodatkowi członkowie zespołu naukowego. Zmiany obejmują też wynagrodzenia przeznaczone dla kierowników projektów badawczych. Dopuszczalna kwota wynagrodzenia osób kierujących projektami i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę to 100 tys. złotych w przypadku konkursu SONATINA, 140 tys. złotych w konkursie SONATA i 150 tys. złotych w konkursie OPUS. Regulamin konkursu SONATA BIS dopuszcza natomiast środki w kwocie 160 tys. złotych, a konkursu MAESTRO 190 tys. złotych.

Warto dodać, że stypendia naukowe NCN można pobierać równocześnie w ramach więcej niż jednego projektu, jednak łączna kwota otrzymywanych stypendiów może wynosić co najwyżej 4,5 tys. złotych. Do kwoty tej nie wlicza się stypendium doktorskiego przyznanego w ramach konkursu ETIUDA.

Ze szczegółowym zestawieniem maksymalnych kwot wynagrodzeń obowiązujących w nowych edycjach konkursów można zapoznać się na stronie NCN, gdzie udostępniono Załącznik uchwały Rady NCN nr 111/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.

 

Oliwia Jeznach 

Źródła
  1. https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-01-20-wyzsze-stypendia-i-wynagrodzenia dostępny online: 31-03-2017
  2. https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala111_2016-zal1.pdf dostępny online: 31-03-2017
KOMENTARZE
news

<Kwiecień 2017>

pnwtśrczptsbnd
28
29
Targi EuroLab
2017-03-29 do 2017-03-31
Dobra Praktyka Pipetowania
2017-03-29 do 2017-03-29
2
5
6
VI Konferencja Biologii Molekularnej
2017-04-06 do 2017-04-08
8
Wprowadzenie do analizy danych RNA-Seq
2017-04-08 do 2017-04-09
9
10
12
V DISTRIBUTION & LOGISTICS FOR PHARMA
2017-04-12 do 2017-04-13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
VI EDUKACYJNY KONGRES KOSMETYCZNY
2017-04-23 do 2017-04-23
24
28
29
30
Newsletter