Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Stabilne przychody i dobra dynamika sprzedaży Celon Pharma S.A. w I półroczu 2017 r.
Stabilne przychody i dobra dynamika sprzedaży Celon Pharma S.A. w I półroczu 2017 r.
Całościowa wygenerowana przez Spółkę wartość sprzedaży w I półroczu 2017 r. wyniosła 57 mln netto, a zysk netto ponad 13 mln. Sprzedaż specjalistycznych produktów leczniczych, będących liderami w swoich kategoriach terapeutycznych na polskim rynku osiągnęła 10%-ową dynamikę wzrostu, w ujęciu wolumenowym. Wartość eksportu jest zgodna z oczekiwaniami Spółki i posiada perspektywę wzrostu w kolejnych miesiącach 2017 r. Obiecujące wyniki projektów naukowo-badawczych w obszarze innowacyjnych terapii umożliwią m.in. formalne rozpoczęcie rozwoju klinicznego dla 3 kandydatów na lek do końca 2017 r. Więcej informacji poniżej.

 

Stabilny biznes oparty na wysokiej jakości produktach

Wygenerowana całościowa wartość sprzedaży netto w I półroczu 2017 r. wyniosła 57 mln netto i była porównywalna do tego samego okresu w 2016 r., po pominięciu zdarzeń jednorazowych w postaci milestonów związanych z zawartymi umowami dystrybucyjnymi dla leku Salmex [1]. Dokładna analiza struktury sprzedaży wskazuje na uzyskanie porównywalnych wartości sprzedaży na lekach oferowanych na rynek polski, ale i wzrost wartości eksportu.

Bogdan Manowski, Dyrektor ds. Rozwoju, członek Zarządu Celon Pharma S.A. mówi - Wyniki sprzedaży osiągnięte przez nas w I półroczu 2017 roku potwierdzają kluczowe pozycje konkurencyjne naszych produktów na polskim rynku leków. 10%-owa dynamika sprzedaży w ujęciu wolumenowym, wzrost lub utrzymanie pozycji rynkowej naszych produktów w swoich kategoriach terapeutycznych, pozwoliły wygenerować stabilne przychody, ale i pozytywne ocenić Zarządowi perspektywy sprzedażowe na dalszą część roku. Eksport w pierwszej połowie 2017 roku był realizowany na bazie otrzymanych zamówień z rynków, tj. Austria, Litwa, Chorwacja, Bośnia, Ukraina, Dominikana i był zgodny z naszymi oczekiwaniami, notując wzrost w stosunku do I półrocza 2016 r. W związku z intensywnie toczącymi się procedurami rejestracyjnymi leku Salmex na rynkach europejskich perspektywy wzrostu naszych przychodów w tym obszarze oceniamy również pozytywnie.

- Finalizacja procesów związanych z rejestracją naszego leku Salmex poza granicami Polski jest dla nas jednym z kluczowych zadań w kolejnych miesiącach. Dalsze sprawne udzielanie przez nas odpowiedzi regulatorom, aktywna współpraca z naszymi międzynarodowymi parterami, z dnia na dzień przybliżają nas do realizacji wytyczonych w tym zakresie celów. - dodaje dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.

 

Droga do komercjalizacji portfolio innowacyjnego

W I półroczu 2017 roku Spółka prowadziła konsekwentnie prace badawczo-rozwojowe w ramach przyjętej strategii, która zakłada rozwój projektów co najmniej do fazy klinicznej II, tzw. momentu wykazania klinicznego "proof of concept" oraz ich komercjalizację. W grupie projektów zaawansowanych leków generycznych, rozwijane były leki wziewne, w tym zawierające substancje salmeterol, fluticason oraz tiotropium. Prace dotyczyły badań przemysłowych, a także badań wdrożeniowych, w tym badań klinicznych.

Dr Maciej Wieczorek podkreśla - Realizowane obecnie przez Spółkę projekty badawczo-rozwojowe leków innowacyjnych mają różny stopień zaawansowania i potencjał rozwoju. Kończymy badania toksykologiczne dla wziewnej esketaminy stosowanej w depresji lekoopornej, a nasz inhibitor FGFR potwierdził wysoką efektywność przeciwnowotworową na zaawansowanych zwierzęcych modelach ex vivo od pacjentów. Postęp prowadzonych prac pozwala optymistycznie ocenić formalne rozpoczęcie procedury klinicznej dla trzech projektów jeszcze w tym roku. Jednocześnie wraz z Plexus Ventures LCC kontynuujemy prace nad strategią światowej komercjalizacji naszego portfolio innowacyjnego.

Wysoki poziom merytoryczny projektów Spółki przekłada się pozytywną ocenę NCBiR. W lipcu br. trzy wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Programu Sektorowego InnoNeuroPharm uzyskały rekomendację do dofinansowania o łącznej wartości ponad 70 mln [2]. W sierpniu br. Spółka otrzymała pozwolenie na budowę nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Kazuniu Nowym, w 2019 r.

Raport H1 2017 dostępny jest na stronie internetowej firmy. 

--

[1] W analogicznym okresie poprzedniego roku wartość przychodów ze sprzedaży została powiększona o jednorazowe płatności milestone w wysokości 12,7 mln, związane z zawartymi umowami dystrybucyjnymi dla leku Salmex w tamtym okresie.

[2] Wnioski Spółki o dofinansowanie zostały pozytywnie rozpatrzone i rekomendowane do dofinansowania. Ostateczna kwota dofinansowania może ulec zmianie.

KOMENTARZE
news

<Lipiec 2018>

pnwtśrczptsbnd
25
26
27
28
29
30
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter