Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Rozwój i optymalizacja procesów w biotechnologii medycznej - granty do rozdania!
Rozwój i optymalizacja procesów w biotechnologii medycznej - granty do rozdania!
Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera XVI edycję konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji, pt. "Rozwój i optymalizacja procesów w biotechnologii medycznej".

Do konkursu zapraszamy naukowców, którzy mają pomysł na:

*optymalizację istniejących metod wytwarzania leków lub potencjalnych leków biotechnologicznych,

*stworzenie nowych, lepszych systemów ekspresyjnych,

*matematyczne modele procesów biotechnologicznych umożliwiające ich optymalizację i kontrolę,

*urządzenia lub rozwiązania techniczne usprawniające procesy biotechnologiczne.

Szeroka formuła tegorocznego konkursu ma za zadanie wsparcie tych inicjatyw i pomysłów, które mogą mieć przyszłe zastosowanie w przemyśle biotechnologicznym. Zatem jeśli masz wątpliwości, czy twój pomysł się w niej mieści, uprzejmie prosimy o pisemny kontakt z Fundacją: bozenna.platos@polpharma.com

Wniosek należy przesłać drogą pocztową na adres Naukowej Fundacji Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa w terminie od 1 marca 2017 do 31 maja 2017 r. – liczy się data stempla pocztowego. Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji. Wnioski złożone po terminie lub niezgodnie z regulaminem nie będą rozpatrywane.

Naukowa Fundacja Polpharmy założona w 2001 roku przez Polpharmę SA jest jedną z największych w kraju organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Fundacja inicjuje i finansuje badania w dziedzinie medycyny i farmacji. Corocznie organizuje konkurs na najlepsze projekty badawcze z tego zakresu. Dotychczas odbyło się 15 edycji konkursu, w których granty wartości ponad 19 mln zł otrzymało 68 zespołów badawczych.

KOMENTARZE
news

<Wrzesień 2017>

pnwtśrczptsbnd
28
Real Time PCR
2017-08-28 do 2017-08-29
29
30
2
3
8
9
10
15
17
18
19
MIKROBIOT 2017
2017-09-19 do 2017-09-21
20
23
24
25
26
28
Forum Druku Cyfrowego
2017-09-28 do 2017-09-28
30
1
Newsletter