Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pharmena publikuje wyniki za czwarty kwartał
Redakcja _, 13.02.2017 , Tagi: pharmena, wyniki finansowe
Pharmena publikuje wyniki za czwarty kwartał
Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna osiągnęła w czwartym kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży na poziomie porównywalnym do roku ubiegłego w wysokości 5,1 mln zł. W całym 2016 na poziomie jednostkowym przychody wyniosły 17,0 mln zł. W zeszłym roku spółka nie zrealizowała jednej z planowanych, dużych akcji promocyjnych dermokosmetyków, co zdecydowało o słabszych wynikach całego roku.

 

- Negatywny wpływ na wyniki całoroczne miała m.in. niższa sprzedaż w I kwartale. Nie udało się również  zrealizować umowy sprzedaży z jednym z zagranicznych kontrahentów w trzecim kwartale. Natomiast w ostatnich miesiącach obserwujemy poprawę. Szczególnie pozytywny wpływ na perspektywy mają nowe umowy eksportowe, które podpisaliśmy w IV kwartale oraz te, które planujemy zawrzeć w kolejnych miesiącach. Liczymy też, że w tym roku zrealizujemy transakcję dot. naszego leku. Wierzymy również, że uda się nam w II półroczu wprowadzić do sprzedaży suplement diety. – mówi Konrad Palka, Prezes Zarządu Pharmena S.A.

Narastająco w czterech kwartałach 2016 r. przychody ze sprzedaży z głównej działalności Pharmeny wyniosły 17,0 mln zł wobec 18,4 mln zł w roku ubiegłym. Zysk EBITDA i zysk netto wyniosły odpowiednio 2,5 mln zł i 1,7 mln zł. Raportowane wyniki jednostkowe to efekt mniejszej liczby dużych akcji sprzedażowych w sieciach aptecznych jakie miały miejsce w zeszłym roku. Jednocześnie zostały poniesione wyższe koszty sprzedaży związane z prowadzeniem kampanii marketingowych nowych produktów z linii Dermena. Dodatkowo na wyniki miał wpływ istotny spadek przychodów finansowych w porównaniu do roku ubiegłego wynikający z ujemnych różnic kursowych.

Na poziomie Grupy Pharmena osiągnęła w IV kwartale 2016 r. dużo lepsze wyniki niż w roku ubiegłym. Wynik EBITDA wyniósł 0,1 mln zł wobec straty 1,9 mln zł rok wcześniej. Na poziomie netto spółka osiągnęła minimalną stratę 0,1 mln zł wobec 2,1 mln zł straty w roku ubiegłym. Skonsolidowane przychody Spółki kształtowały się na zbliżonym poziomie i wyniosły 4,8 mln zł. Osiągnięte wyniki są skutkiem ponoszenia coraz niższych kosztów związanych z lekiem 1-MNA i suplementem diety.

Spółka w II kwartale 2016 r. opublikowała wyniki badań nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym opartym na opatentowanej substancji czynnej 1­MNA, z których wynika, że obniża ona istotnie statystycznie markery stanu zapalnego u pacjentów z dyslipidemią. W oparciu o uzyskane wyniki badań, Pharmena opracowała stosowne programy badawcze w obszarze chorób sercowo-naczyniowych oraz w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Trwa proces prezentacji wyników przemysłowi farmaceutycznemu, który mógłby poprowadzić kosztowną trzecią fazę badań klinicznych.

W przypadku suplementu diety mającym również zastosowanie w profilaktyce miażdżycy aktualnie trwa proces oceny merytorycznej wniosku przez EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności). Finalna decyzja w sprawie dopuszczenia suplementu do obrotu ma zapaść do 30 kwietnia br. Pozytywne rozpatrzenie decyzji przez Europejski Urząd, pozwoli Spółce generować znaczące przychody, które będą miały w przyszłości kluczowy, pozytywny wpływ na wyniki finansowe.

KOMENTARZE
news

<Marzec 2017>

pnwtśrczptsbnd
28
BEZPIECZNY I NOWOCZESNY BLOK OPERACYJNY
2017-02-28 do 2017-02-28
4
NGS w badaniach regulacji genów
2017-03-04 do 2017-03-05
5
6
7
8
9
11
12
13
15
16
18
19
20
23
Kosmetyki naturalne
2017-03-23 do 2017-03-23
24
Filogenetyka molekularna
2017-03-24 do 2017-03-25
25
26
EDUKACYJNY KONGRES PODOLOGICZNY
2017-03-26 do 2017-03-26
28
29
Targi EuroLab
2017-03-29 do 2017-03-31
Dobra Praktyka Pipetowania
2017-03-29 do 2017-03-29
2
Newsletter