Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Ostatni kalendarz wydarzeń przed wakacjami!
Adam Zalewski, 31.05.2017 , Tagi: kalendarz wydarzeń
Ostatni kalendarz wydarzeń przed wakacjami!
W formie niniejszego artykułu oddajemy do Waszych rąk czerwcową listę najważniejszych branżowych konferencji. W lipcu i sierpniu nie przewidujemy kolejnych części cyklu, z racji iż jest to okres, w którym kartki naszych kalendarzy zazwyczaj pozostają niezapełnione. Zanim jednak udacie się na zasłużony odpoczynek, może skusicie się jeszcze na kilka przystanków po drodze?

 

 

01. czerwca, Warszawa - "VI Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu" – Warszawski Uniwersytet Medyczny oferuje Wam w ramach obchodów sesje: Zdrowie Publiczne, Ratownictwo Medyczne, Psychologia w zdrowiu, Stomatologia, Położnictwo oraz Interdyscyplinarna Varia. Konferencja naukowa odbywać się będzie pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia, Pana Konstantego Radziwiłła, co niewątpliwie dodaje imprezie prestiżu. Z dokładnym programem ramowym, formularzem rejestracyjnym oraz wszelkimi innymi niezbędnymi informacjami zapoznacie się poprzez stronę internetową.

01-03. czerwca, Poznań - "NanoTech Poland 2017 Conference & Exhibition" – Zaproszenie od Centrum NanoBioMedycznego oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyjąć powinni pracownicy naukowi, przedsiębiorcy, doktoranci, studenci, brokerzy technologii, innowatorzy, przedstawiciele regionów, zainteresowani najnowszymi osiągnięciami i perspektywami rozwoju, jakie oferuje nanonauka i nanotechnologia. Na to międzynarodowe wydarzenie składają się m.in. wykłady w ramach paneli tematycznych dotyczących zaawansowanych nanomateriałów i nanobiomedycyny, Forum Młodych Naukowców czy warsztaty Tutorials and Trainings for Young Researcher. Po więcej informacji klikajcie w link.

02-03. czerwca, Kazimierz Dolny - "V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dotknij Pediatrii" - "Komitet Naukowy, złożony z najbardziej znanych specjalistów, zadba o stronę merytoryczną. Proszę spojrzeć na program Konferencji. Zawiera on wszystkie te elementy, które leżą u podłoża jej koncepcji – najnowsze informacje, możliwość 'dotknięcia' w części warsztatowej produktów i leków, a wszystko tak podane, aby było gotowe do natychmiastowego użycia w codziennej praktyce pediatrycznej. Otrzymają Państwo w tym krótkim okresie nie tylko najnowszą wiedzę teoretyczną, lecz również unikalne, praktyczne poznanie wielu elementów terapeutycznych, pozwalające się nimi posługiwać z pełną świadomością niuansów, tworzących naszą wiarygodność wobec pacjentów i ich rodzin" - zaprasza prof. zw. dr hab. med. Wojciech Służewski, Przewodniczący Komitetu Naukowego, Kierownik III Katedry Pediatrii Wydziału lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

03. czerwca, Warszawa – "21. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik" – To wydarzenie ogromnego formatu, organizowane na PGE Narodowym! Tematem przewodnim spotkania będzie wiedza o Ziemi, w dobie wciąż niedostatecznego o nią dbania, a nawet nadmiernej szkodliwej eksploatacji jej zasobów. Pośród kilkunastu tematów, które rozbiją myśl przewodnią na bardziej specjalistyczne kategorie znajdziecie m.in. „Biologię i biotechnologię”, więc może warto poświęcić kilka swoich cennych sobotnich godzin? Tym bardziej, że nieczęsto czerpie się tyle wiedzy naraz w jednym miejscu i to wszystko zupełnie za darmo w majestatycznych przestrzeniach Narodowego! Sprawdzajcie szczegóły.   

06. czerwca, Łódź – "KIS Technology Open Day - Zdrowe społeczeństwo" – to 1. edycja wydarzenia, podczas którego swoimi osiągnięciami wpisującymi się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje chwali się Politechnika Łódzka. 6 tamtejszych wydziałów przedstawi w sumie swoich 20 innowacyjnych rozwiązań, a Centrum Transferu Technologii PŁ zachęci do współpracy w ramach tych projektów badawczo-rozwojowych. Ponadto podczas wydarzenia zorganizowany zostanie krótki panel dotyczący doradztwa w zakresie pozyskiwania środków finansowych na wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie, a także przestrzeń i warunki do rozmów networkingowych między uczestnikami. Wszystko to dostępne będzie dla Was nieodpłatnie po uprzedniej rejestracji.  

06. czerwca, Katowice - "Funkcjonalność systemów dla przemysłu / produkcji - rozwiązania ERP i MES" - Celem konferencji jest przedstawienie, jak wdrożyć systemy, które przyspieszają pracę i funkcjonowanie przedsiębiorstw produkcyjnych, przemysłowych. Zadaniem systemu MES jest efektywne gromadzenie informacji w czasie rzeczywistym bezpośrednio ze stanowisk produkcyjnych, a następnie przenoszenie ich transferu na obszar biznesowy. Informacje o realizacji produkcji mogą być pobierane zarówno bezpośrednio z maszyn, jak i przy udziale pracowników, co daje lepszą efektywność. Alternatywą dla MES-ów jest system ERP, który stanowi uzupełnienie i rozszerzenie funkcjonalności zapewniając precyzyjny pomiar wydajności pracowników i maszyn na linii produkcyjnej. Więcej na stronie organizatorów. 

8-10 czerwca, Łódź – "XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Alergia, Astma, Immunologia kliniczna" – Z bogatego programu konferencji, organizatorzy wyróżnili przede wszystkim sesję jubileuszową z okazji 40-lecia pracy profesora dr hab. Marka L. Kowalskiego oraz 25–lecia powstania Katedry Immunologii, Akademii Medycznej w Łodzi pt. „Od laboratorium do kliniki – wstęp do medycyny translacyjnej” oraz warsztaty na temat diagnostyki alergii atopowych, badań spirometrycznych, testów płatkowych, alergii oczu, orzekania o zdolności do pracy u chorych na astmę i choroby alergiczne, immunoterapii podskórnej vs. podjęzykowej. Pełny program dostępny na stronie.

08-10. czerwca, Toruń - "I Konferencja Naukowa pt. Chemia dla urody i zdrowia" - Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków, Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zainicjował konfernecję potwierdzającą  znaczenie chemii i nauk jej pokrewnych w dbaniu o zdrowie i urodę. Zaproszeni goście skupią się na kompleksowym omówieniu tematów takich jak: biomateriały, chemia kosmetyczna, farmaceutyczna, gospodarcza, żywności i praktyczna. Więcej o wydarzeniu na stronie UMK.

8-10. czerwca, Elbląg - "V Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej 2017" – różne kierunki i różne tematycznie wydarzenia w te trzy dni! Tematem przewodnim spotkania będzie „Zintegrowana opieka paliatywna w XXI wieku”, na którą składają się: powiązania z onkologią, medycyną rodzinną i geriatrią, opieka paliatywna w chorobach nienowotworowych, diagnostyka i leczenie bólu oraz innych objawów somatycznych, możliwości oceny i poprawy jakości życia chorych w opiece paliatywnej, problemy psychoonkologiczne pacjentów oraz problemy duchowe chorych u schyłku życia. U nas ogół, a szczegół na stronie wydarzenia. 

09. czerwca, Lublin - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie". Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa przede wszystkim pracowników naukowych, doktorantów, studentów, pasjonatów tematu oraz osoby wykorzystujące techniki chromatograficzne w swojej pracy zawodowej, tak by mogli oni w wybranej przez siebie formie zaprezentować wyniki działalności naukowej uzyskane w ramach realizacji własnych badań naukowych, prac dyplomowych, doktorskich oraz prac przeglądowych. Dodatkowo pojawią się specjalni goście, którzy podczas swoich wykładów dowiodą rosnącej roli chromatografii tak na gruncie naukowym, jak i z punktu widzenia przedsiębiorców. Więcej informacji zaczerpniecie ze strony wydarzenia. Portal Biotechnologia.pl otoczył konferencję swoim patronatem medialnym.

09-10. czerwca, Lublin - "Forum Młodych Naukowców" – Wydarzeniu będzie przyświecać hasło „Młodzi Interdyscyplinarni”, a więc organizatorzy położą nacisk na zainspirowanie uczestników do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych i na spojrzenie na ów interdyscyplinarność zarówno z punktu widzenia nauk ścisłych, jak i humanistycznych. Zdobytą wiedzę teoretyczną słuchacze będą mogli wykorzystać podczas części warsztatowej „Design Thinking”, polegającej na rozwijaniu kompetencji z zakresu myślenia projektowego oraz zdobywania środków na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w obrębie interdyscyplinarnego zespołu naukowego. "Niebawem upływa termin rejestracji na Forum! Zainteresowanych prosimy o zapisywanie się. Zostało jeszcze kilka miejsc w grupie z warsztatami Design thinking." - apelują na stronie organizatorzy. 

20 czerwca, Warszawa – "Medical Day" – „Nowe technologie informatyczne, sukcesywnie wdrażane w kolejnych placówkach medycznych, to dziś konieczność. Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, osiągnięcie pełnej integralności między systemami informatycznymi wykorzystywanymi w placówce jest konieczne, aby sprostać nie tylko wymaganiom unijnym, Ministerstwa Zdrowia, ale przede wszystkim – pacjentów, którzy oczekują usług wysokiej jakości. Nie da się wdrażać kolejnych innowacji medycznych bez sprawnej obsługi informatycznej”  -przekonują organizatorzy i zapraszają tym samym do udziału w debacie o współczesnych placówkach medycznych, ich potrzebach i problemach. Poznajcie szczegóły wydarzenia.

20 czerwca, Warszawa - "Bezpieczna farmakoterapia - bezpieczny pacjent" – to nazwa ogólnopolskiej konferencji z udziałem polskich oraz zagranicznych ekspertów z dziedziny monitowania bezpieczeństwa leków. Tematem przewodnim konferencji będzie system monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii oraz jego znaczenie dla zdrowia i życia pacjentów. Podczas spotkania zostanie omówiona m.in. kwestia roli pojedynczych zgłoszeń działań niepożądanych od pacjentów w kształtowaniu profilu bezpieczeństwa produktów leczniczych. Zaproszeni goście podzielą się wiedzą na temat różnych form aktywności edukacyjnych mających budować świadomość pacjentów oraz osób wykonujących zawody medyczne na temat zasad i potrzeby monitorowania bezpieczeństwa leków. W ramach konferencji zaplanowano także debatę z udziałem ekspertów pt. „Pacjent i jego bezpieczeństwo w trakcie farmakoterapii”. Konferencja skierowana jest do: lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek, farmakologów klinicznych oraz przedstawicieli regionalnych ośrodków monitorowania, centrów toksykologicznych, a także organizacji pacjenckich i przemysłu farmaceutycznego. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne po wcześniejszej rejestracji. Szczegółowy program konferencji i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie.

20-21 czerwca, Wrocław – "VI Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych" – W tym roku temat przewodni spotkania brzmi „Między poznaniem a zmianą. Postępy, kontrowersje, perspektywy współczesnych badań jakościowych”. Spotkania te mają na celu aktualizowanie oraz integrowanie współpracy wspólnoty badaczy jakościowych w Polsce. Przedmiotem spotkań są metodologie oraz praktyki badań jakościowych obejmujące różne obszary tematyczne i tradycje teoretyczne, a skierowano jest one do przedstawicieli wielu dziedzin i dyscyplin nauki, m.in.: ekonomicznych, humanistycznych, społecznych, medycznych. Więcej o TSBJ znajdziecie na stronie.

20-23 czerwca, Łódź - "VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii" - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego zaplanowali dla Was w sumie 4 wykłady plenarne, 18 wykładów zaproszonych gości, 62 prezentacje ustne wybrane z nadesłanych prac i jedną, dużą sesję posterową. Tematyka konferencji zawiera się w panelach tematycznych obejmujących nanoelektronikę, nowe materiały, nanomedycynę i biotechnologię oraz aspekty aplikacyjne nanomateriałów i nanostruktur. Konferencja adresowana jest do szerokiego grona osób zajmujących się interdyscyplinarnymi badaniami na pograniczu fizyki, chemii, nauki o materiałach, biologii i medycyny, szczególnie osób będących na początku swojej drogi naukowej oraz przedstawicieli biznesu. Więcej wyczytacie na stronie wydarzenia.

22-23 czerwca, Katowice - "InterNanoPoland 2017. II Międzynarodowa Konferencja oraz Targi Nanotechnologiczne" – czyli czerwiec nanotechnologią stoi! Kolejne wydarzenie odpowiadające tej tematyce to międzynarodowe forum dla naukowców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów pracujących w obszarach związanych z nanomateriałami oraz nanotechnologią. Szczególnie zaakcentowana została tu synergia na linii nauka-biznes, m.in. pod postacią sesji poświęconych finansowaniu projektów oraz badań naukowych. INP2017 przedstawi najnowsze naukowe i przemysłowe osiągnięcia w dziedzinie nanotechnologii i zaawansowanych materiałów oraz umożliwi dialog pomiędzy podmiotami ze świata nauki oraz biznesu. Druga edycja konferencji skupi się na tematyce zastosowania nauki w przemyśle, funkcjonalizacji materiałów i ich użyteczności w medycynie, nowości w dziedzinach prawno-etycznych, najnowszej aparatury badawczej oraz możliwości rozwoju projektów badawczo-rozwojowych. Dowiedzcie się więcej tutaj.

22-24 czerwca, Gdynia – "IX Konferencji Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego" – W tym roku wydarzeniu jest sygnowane sloganem „Dermatologia estetyczna – nauka czy rzemiosło?” Zobacz o czym będą dyskutować eksperci już niedługo nad polskim morzem!

23-24 czerwca, Poznań - Kontrowersje i perspektywy diagnostyki i leczenia izotopowego w ujęciu interdyscyplinarnym - "Przygotowałem autorski program i zapewniam, że każdy z nas znajdzie w nim coś atrakcyjnego. Postaram się aby obejmował on wszystkie aspekty nowoczesnej współpracy endokrynologów, tyreologów i medyków nuklearnych. Będą one obejmowały obszary zarówno z zakresu diagnostyki, jak i leczenia schorzeń endokrynologicznych – a wszystko w aspekcie praktycznym. Spróbujemy z zaproszonymi wykładowcami odpowiedzieć na pytania i wątpliwości pojawiające się u każdego z nas. Sesje pro i kontra, wątpliwości, różne poglądy prelegentów - to czyni naszą dyskusję żywą i potrzebną. Mamy nadzieję na wypracowanie takiego stanowiska, które pozwoli na kontynuację przygody zapoczątkowanej przez naszych wielkich nauczycieli". – zachęca prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała, Prezes PTE, Przewodniczący Komitetu Naukowego. Konferencja spotka się w czasie Z 60-leciem zastosowania radiojodu w chorobach endokrynologicznych oraz 25 leciem Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dokładny program dostępny na stronie.

28-30 czerwca, Toruń – "XI Copernican International Young Scientists Conference" - organizatorzy oferują młodym naukowcom możliwość zaprezentowania wyników swoich badań i znalezienia połączenia naukowego ze społecznością międzynarodową. Obszary naukowe konferencji koncentrują się na: chemii, fizyce, biologii, naukach medycznych, technologii chemicznej i uwaga… znów nanotechnologii! Uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich badań w formie wykładowej i posterowej. Wszelkie wątpliwości rozwieje strona wydarzenia.

29-30 czerwca, Lublin - "II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Metagenomy różnych środowisk" - Instytut Agrofizyki PAN zaprasza pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką sympozjum. Konferencja będzie miejscem wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów do realizacji wspólnych projektów badawczych oraz wydarzeniem naukowym na temat kompleksowego rozpoznania bioróżnorodności mikroorganizmów w różnych środowiskach oraz najnowocześniejszych metod badawczych stosowanych w mikrobiologii, biologii molekularnej i biotechnologii. Organizatorzy przewidują 4 sesje tematyczne: Narzędzia metagenomiczne – nowoczesne metody badań i identyfikacji mikroorganizmów i ich zbiorowisk, Metagenomika środowiskowa – metagenomy różnych środowisk, Metagenomika aplikacyjna – wykorzystanie i znaczenie metagenomiki w biotechnologii, biologicznej ochronie roślin oraz monitoringu jakości środowiska, Czynniki wpływające na jakość środowiska – badania i aspekty praktyczne. Dokładny plan ramowy oraz inne szczegóły dostępne na stronie. 

A potem... potem to już życzymy udanych urlopów! :) 

KOMENTARZE
news

<Maj 2018>

pnwtśrczptsbnd
30
1
2
3
4
5
6
7
9
10
12
13
14
16
18
19
20
22
23
BioForum 2018
2018-05-23 do 2018-05-24
MedTrends
2018-05-23 do 2018-05-24
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Newsletter