Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Majówka majówką, ale… grafik napięty!
Adam Zalewski, 01.05.2017 , Tagi: kalendarz wydarzeń
Majówka majówką, ale… grafik napięty!
Maj w branży zaczniemy z wyraźnym opóźnieniem wynikającym z tego, że w pierwszym tygodniu miesiąca organizatorzy różnego rodzaju wydarzeń nie mogliby liczyć na satysfakcjonującą frekwencję. Ale może zanim wyjedziecie na upragnioną „majówkę” zechcecie zapoznać się z kalendarzem wydarzeń na nadchodzący miesiąc, aby poukładać sobie całość planów jeszcze przed urlopem?

 

 

9.05, Warszawa – VII Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Chemii Gospodarczej – Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu wszystkie osoby związane z branżą chemii gospodarczej, co pozwoli być na bieżąco z jej rozwojem, uzyskać swobodny dostęp do firm z szerokim wachlarzem usług, a przede wszystkim – w duchu integracji wymienić się wiedzą i pomysłami. Nie zabraknie kadr zarządzających przedsiębiorstwami, pracowników działów badawczo-rozwojowych, przedstawicieli nauki, a także nas jako wsparcia medialnego!

10-13.05, Wisła - IX Konferencja Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Alergologicznego - Przedstawiamy Państwu „Wisłę w nowej odsłonie” i otwieramy naszą Konferencję z powrotem na Państwa potrzeby i oczekiwania. Chcemy ponownie uczynić z naszego spotkania platformę dyskusji polskich alergologów i dla polskich alergologów. Na podstawie doświadczeń z ostatnich lat budujemy program i ofertę naukową Konferencji w Wiśle jakiej jeszcze nie było. Osią programu naukowego ma być dyskusja polskich alergologów o alergologii. Chcemy uwzględnić tu nie tylko najnowsze doniesienia naukowe z zakresu najbardziej palących problemów, takich jak immunoterapia, alergia na pokarmy, aktualne wytyczne, ale przede wszystkim „to, co nas boli” w polskiej alergologii. Dlatego też przewidujemy sesje z udziałem konsultantów wojewódzkich, sesje i testy kierowane do osób specjalizujących się, dyżury ekspertów oraz sesje interaktywne. Nie chcemy tu zdradzać wszystkich atrakcji naukowych jakie znajdą Państwo w programie Konferencji, ale zapewniamy, że będzie ich wiele i będą nową jakością w polskiej alergologii – zaprasza prof. Zbigniew Bartuzi, Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

10-14.05, Podlesice – Biomolecules and Nanostructures – W bardzo atrakcyjnej dla oka okolicy Jury Krakowsko-Częstochowskiej uczestnicy spotkania będą już po raz szósty rozmawiać o kierunkach rozwoju biologii molekularnej, biofizyki i biochemii, włączając w to tematykę biomolekuł, nanostruktur, nanomaszyn czy biosensorów. A skoro tak dużo tutaj przedrostka -bio, to nie możemy Was tam nie zaprosić!

11.05, Kielce - sympozjum „Znaczenie systemu grantowego dla poprawy jakości badań naukowych w Polsce” - Oprócz uczestników sympozjum (wicepremiera Jarosława Gowina, prof. Jacka Semaniaka – rektora UJK, prof. Janusza Janeczka – przewodniczącego Rady NCN, dr Tomasza Bzukała – zastępcy dyrektora NCN) w konferencji prasowej wezmą udział laureaci grantów NCN związani z Kielcami, którzy chętnie odpowiedzą na pytania o swoich badaniach oraz systemie grantowymw Polsce:

*prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, laureatka konkursu OPUS, prowadząca prace na temat tła geochemicznego wybranych pierwiastków śladowych w glebach na trzech obszarach historycznej eksploatacji rud metali w Górach Świętokrzyskich;

*prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz, Politechnika Świętokrzyska, laureat konkursu OPUS, zajmuje się inżynierią materiałową, a w szczególności badaniem kruchych i ciągliwych mechanizmów zniszczenia w stopach metali;

*dr hab. Jakub Szlachetko, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, laureat konkursów SONATA BIS i OPUS, zajmuje się badaniem procesu dwufotonowej absorpcji w ciele stałym na wiązkach laserów rentgenowskich na swobodnych elektronach.

11.05, Gdańsk - Meet Biotech - Boost Biotech Gdańsk #9 – To kolejne kawiarniane spotkanie ze spacjalistami z branży LifeScience, które na tą chwilę zapowiedziała organizacja Boost Biotech. Zawsze świeże aktualizacje o kolejnych spotkaniach znajdziecie u nich na facebooku.

11-12.05, Łódź – Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen – I znów, miesiąc po miesiącu, kierujemy Was na Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, ale tym razem już doktoranci w formie referatów i posterów będą prezentować swoje dokonania naukowe w atmosferze integracji i wymiany doświadczeń. Poza tym konferencja została podzielona na cztery bloki tematyczne z udziałem wybitnych ekspertów (mikrobiologia w medycynie i przemyśle, biologia molekularna i biotechnologia, fizjologia i biotechnologia roślin, ekologia i ochrona środowiska). Program dopełnia udział przedstawicieli biznesu, reprezentujących firmy z sektora LifeScience i prezentujących zakres swoich produktów i usług.

12-13.05, Kraków - III Studencka Konferencja Genetyczna "Genomica" - „Genomica” jest skierowana do studentów różnych stopni i kierunków dopiero rozpoczynających swoją przygodę z nauką oraz takich, którzy prowadzą już własne badania i pragną zaprezentować je innym. Oprócz wystąpień uczestników konferencji odbędą się także wykłady zaproszonych gości – wybitnych naukowców o znaczącym dorobku naukowym w dziedzinie genetyki. Jest to jedno z niewielu sympozjów w kraju o charakterze stricte genetycznym zrzeszającym młodych ludzi z całego kraju i dającym im szanse na zaprezentowanie swoich badań w formie referatów bądź posterów. 

13.05, Poznań - IV Kongres Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej - Sesje obejmują szeroki zakres zagadnień, od leczenia operacyjnego, przez zagadnienia niepłodności, do tematyki perinatologicznej. W programie Kongresu znajdują się praktyczne wykłady pomocne w codziennej praktyce lekarskiej prezentowane przez największe autorytety krajowe, w tym prof. Andrea R. Genazzani'ego – prezesa Międzynarodowego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej i Europejskiego Towarzystwa Ginekologicznego czy prof. Stefano Luisi'ego z Uniwersytetu w Sienie. Zaplanowana jest również sesja anglojęzyczna „Meet the expert” na temat endometriozy oraz debata o leczeniu niepłodności.

16.05, Poznań - III Seminarium Analizy Termicznej "Nowe Trendy, Innowacje i Najnowsze Rozwiązania w Analizie Termicznej - Tematyka Seminarium będzie obejmowała aspekty optymalizacji badań, parametrów analiz dostosowanych do typów badanych próbek, nowych możliwości i praktycznych wskazań do ich stosowania. Rozważymy możliwości zwiększenia wydajności laboratorium badawczego przy jednoczesnym podniesieniu jakości badań. Przedstawione zostanie szerokie spectrum aplikacji oraz innowacyjne typy oprzyrządowania poszerzającego zakres informacji o próbkach. Podczas Seminarium uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z ultraczułym, najnowszym różnicowym kalorymetrem skaningowym DSC X7000 oraz jednoczesnym analizatorem termicznym STA 7200 Hitachi High Technologies HAAS. – zapowiadają organizatorzy, czyli Wydział Chemii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i HAAS.

16.05, Warszawa - Open Day w Sanofi – Firma Sanofi otwiera dla Was swoje drzwi! Ten wielki gracz w branży farmaceutycznej przygotował dla Was kilka atrakcji, m.in.:

• warsztaty przygotowane przez menadżerów Sanofi z upominkami dla uczestników;

• chat with Professionals – niepowtarzalna okazja na poszerzenie wiedzy lub rozwiania wątpliwości na temat pracy w poszczególnych działach; 

• speedRecruiting – siedmiominutowe rozmowy rekrutacyjne z pełnym feedbackiem od rekruterów;

• konkurs z nagrodami.

Firma oferuje bardzo szeroki wachlarz ścieżek rozwoju: Finanse, IT, Digital, Marketing, Medical, Human Resources i wiele innych działów! Część z Was na pewno chętnie znalazłaby tam swoje miejsce, więc zapraszamy do rejestracji do 8. maja!

16-17.05, Zabrze - MedTrends - Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia – A jak nowoczesnej, no to na pewno tematy z zakresu telemedycyny, e-zdrowia, m-zdrowia, Internetu rzeczy, druku 3D, innowacji w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych, miast zdrowia, a także konkurs na najlepszy start-up w obszarze ochrony zdrowia. Nowością podczas tegorocznej edycji będą całodniowe warsztaty MedTrends StartUP, czyli szkolenia, wykłady i case study.

17-18.05, Łódź – BioForum – Jest to wydarzenie, które wspieramy rokrocznie, od samego początku. Nie ma się czemu dziwić – to jedna z największych konferencji LifeScience w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Składają się na nią: liczne wykłady eksperckie, panele dyskusyjne, seminaria, spotkania nieformalne i te zaaranżowane w formule B2B, a także strefa wystawców. Jest to szansa na zapoznanie się z najnowszymi trendami w biotechnologii, zawiązanie nowych lub wzmocnienie istniejących relacji biznesowych, a także zaprezentowanie swojej firmy. W tym roku przeprowadzony zostanie specjalny panel dedykowany współpracy biznesowej na linii Europa Wschodnia-Stany Zjednoczone.

18.05, Warszawa – konferencja „Sprzęt i technologie w diagnostyce obrazowej” – Diagnostyka obrazowa to niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina i nieodłączny element nowoczesnej medycyny. Organizatorzy zapewnią uczestnikom wiedzę na temat najświeższych innowacji w metodach, narzędziach i technologii. Podczas wydarzenia zostaną poruszone zagadnienia: nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego w diagnostyce obrazowej, informatyzacji technik diagnostyki obrazowej, systemów archiwizacji i dystrubucji obrazów medycznych, teleradiologii, dicom’u, technologii 3D, radiofarmacji, finansowania w diagnostyce obrazowej, zaawansowanego obrazowania molekularnego.

18.05, Warszawa – Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań – Z racji dynamicznego rozwoju nowoczesnych rozwiązań technologicznych w ochronie zdrowia, organizatorzy przeprowadzają już 11. edycję tego wydarzenia. Jest to szczególnie wartościowe spotkanie dla osób kierujących podmiotami medycznymi od strony biznesowej, bo ich świadomość ma przełożyć się na bezpieczne funkcjonowanie całego systemu. Jak udoskonalić działalność instytucji ochrony zdrowia i placówek medycznych – dowiecie się podczas konferencji.

18-20.05, Poznań - XVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego – Do stolicy Wielkopolski zjadą się lekarze i pielęgniarki zajmujące się w codziennej pracy opieką nad cukrzykami. Organizatorzy zapewniają, że jest to najważniejsze wydarzenie naukowe w kalendarzu polskiej diabetologii i jako takie stanie się zarówno forum wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, jak i miejscem integracji środowiska lekarskiego w obrębie tej specjalizacji. W mieście będzie także odbywało się w podobnym okresie kilka wydarzeń towarzyszących, a wszystko pod hasłem „Cukrzyca warta poznania”. 

18-20.05, Łódź - XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej – ten sam termin, a kolejne miasto, kolejny zjazd, kolejnej grupy specjalistów. Tematem przewodnim Zjazdu będzie problematyka raka żołądka, który jest uznawany powszechnie za najcięższy w diagnostyce i leczeniu nowotwór. Postępy medycyny w tym zakresu wciąż wydają się nieproporcjonalne do długości i jakości życia chorych. Aby ten stan rzeczy poprawić, należy spojrzeć na to schorzenie z wielu perspektyw i właśnie w tym celu ma pomóc spotkanie ekspertów. Ponadto wydarzenie będzie połączone z Konferencją Naukowo-Szkoleniową PTChO, która tym razem poświęcona będzie problematyce nowotworów dziedzicznych.

19-21.05, Kraków - VI Międzynarodowa Konferencja Studentów Biofizyki - jest konferencją naukową skierowaną do studentów biofizyki oraz kierunków pokrewnych, takich jak: fizyka medyczna, nanotechnologia, biologia molekularna czy biotechnologia. Na konferencję składają się cztery bloki tematyczne związane ściśle z biofizyką:

*spektroskopia molekularna;

* techniki mikroskopowe;

* biofizyka medyczna;

* bioinformatyka i modelowanie molekularne.

Studenci i doktoranci mogą prezentować się podczas sesji referatowych i posterowych.

23.05, Łódź – Beauty Innovations – Forum Branży Kosmetycznej – Mamy po raz kolejny przyjemność zaprosić Was na organizowaną przez nasz portal konferencję. Podczas jednego dnia staramy się zaproponować uczestnikom bogatą formułę opartą o cykl wartościowych wykładów, uzależnionych tematycznie od kierunków rozwoju branży kosmetycznej, spotkania networkingowe, część targową, a także zamykającą całą konferencję debatę z udziałem prelegentów. W tym roku uznani eksperci-praktycy poruszą m.in. tematy: dekady obowiązywania wymagań REACH, nowych wymogów prawnych dla przemysłu kosmetycznego, kosmetyków probiotycznych, pigmentów i barwników, kosmetyków „miejskich” anti-pollution, potwierdzania deklaracji marketingowych produktów kosmetycznych, nanotechnologii w kosmetyce, innowacji i trendów w projektowaniu opakowań kosmetycznych, etykiet i RFID jako narzędzi optymalizacji procesu produkcyjnego, a także cech nowoczesnego kosmetyku. Dużo jak na jeden dzień, także przyjdźcie skupieni, wyspani i po pierwszej kawie :). 

24-27.05, Kraków - Festiwal Nauki i Sztuki – Hasło tegorocznej edycji brzmi: „W zgodzie z naturą”, co szczególnie motywuje nas, by wzpomnieć o tym wydarzeniu. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wykładach, warsztatach naukowych oraz dyskusjach, a także zwiedzić jednostki naukowe, m.in. Instytut Farmakologii PAN. Centrum wydarzeń będzie zlokalizowane na urokliwym Rynku Głównym w Krakowie oraz na terenie wsławionego Collegium Medicum UJ.

26-27.05, Kraków – III International Conference of Cell Biology - "The versatility of cell biology research in life science" – Konferencja adresowana jest do młodych naukowców, prowadzących swoje badania na szerokim polu biologii komórkowej. Uczestnicy podzielą się swoimi pomysłami, spotkają ludzi, z którymi łączy ich wspólna pasja, a klimatu doda na pewno piękno i urok Krakowa oraz potencjał naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

26-27.05, Lublin - IV Lubelska Konferencja Młodych Naukowców - Organizatorem tego przedsięwzięcia są zarówno członkowie, jak i absolwenci SKN Biotechnologów BIOM. Głównym celem konferencji jest zapoznanie się z działalnością, zainteresowaniami studentów kierunków przyrodniczych oraz wymiana myśli między zainteresowanymi. W trakcie dwóch dni konferencji przewidziane są wykłady gości, wystąpienia studentów oraz sesje posterowe.

26-27.05, Kraków - INTERNA 2017 – XVI Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP "Postępy w chorobach wewnętrznych" – Konfernecja odbyła się już na przełomie marca i kwietnia w Warszawie, ale dla osób, którym wygodniej dojechać na Południe kraju, organizatorzy zdecydowali się zaprosić ekspertów także do Krakowa. Będzie ponadto możliwość dzień wcześniej wziąć udział w X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej”, zatytułowanym „Jak lekarze powinni sobie radzić w trudnych sytuacjach i kto może w tym pomóc?”.

26-28.05, Warszawa – Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne „Symbioza” im. Krzysztofa W. Szewczyka - Jednym z głównych celów MSB Symbioza było zawsze pokazywanie młodym ludziom, studentom biotechnologii i pokrewnych kierunków, że biotechnologia jest ciekawa i że warto rozwijać ją i siebie. Dlatego też Sympozjum jest kierowane w pierwszej kolejności do osób, które dopiero wkraczają w środowisko naukowe. By to ułatwić, zdecydowaliśmy, że tegoroczne wykłady będą miały bardziej ogólny charakter i będą prowadzone w języku polskim. Zdajemy sobie sprawę, że biotechnologia to bardzo szeroka dziedzina, dlatego też chcemy, aby każdy uczestnik Symbiozy był w stanie w pełni zrozumieć innych i jak najwięcej się nauczyć. W trakcie VI edycji MSB „Symbioza” chcielibyśmy pokazać uczestnikom, jakie korzyści mogą płynąć z biotechnologii. Z tego powodu wykłady zaproszonych gości będą kłaść szczególny nacisk na to, jak stosują swoje badania w praktyce i jakie są ich dalekosiężne cele. Liczymy, że nasi prelegenci pokażą, w jak wielu aspektach biotechnologia może zmienić nasze życie, a zarazem jak niezbędną jest nauką – zapowiadają i zachęcają do uczestnictwa organizatorzy, czyli Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne (WSB) „Symbioza”. Tak szczytny zamysł musieliśmy otoczyć swoim patronatem medialnym! 

29-31.05, Kazimierz Dolny - X Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym – W programie konferencji m.in.:

*sesje tematyczne: o planowaniu remontów, o efektywnym zarządzaniu utrzymaniem ruchu, o systemach, rozwiązaniach i narzędziach wspierających UR, o eliminowaniu awarii i przestojów;

*debata: „Przyszłość polityki remontowej i UR. Jak to będzie za 10-15 lat”;

*wycieczka naukowo-techniczna - 29 maja goście będą mieli okazję zwiedzić wybrane instalacje w zakładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe '"Puławy'' S.A.;

*wystawa stoisk firm, oferujących nowoczesne maszyny, urządzenia, profesjonalne porady i rozwiązania dla branży chemicznej i rafineryjnej.

 

Czytelnicy, udanego, majowego wypoczynku, po którym tym chętniej weźmiecie udział w części zaproponowanych przez nas wydarzeń.  A jeśli macie swoje propozycje - śmiało piszcie do Nas! 

KOMENTARZE
news

<Kwiecień 2018>

pnwtśrczptsbnd
26
THE FUTURE OF HEALTHCARE
2018-03-26 do 2018-03-26
28
29
IT w Służbie Zdrowia GigaCon
2018-03-29 do 2018-03-29
30
31
1
2
3
4
5
6
PROFILOWANIE EKSPRESJI miRNA
2018-04-06 do 2018-04-07
7
8
14
15
18
21
22
24
25
Akademickie Targi Pracy
2018-04-25 do 2018-04-25
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Newsletter