Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Celon Pharma S.A. z pozytywną oceną i rekomendacją dofinansowania z NCBiR dla 3 projektów rozwoju innowacyjnych produktów leczniczych
Celon Pharma S.A. z pozytywną oceną i rekomendacją dofinansowania z NCBiR dla 3 projektów r
Wnioski przeszły pełną ocenę merytoryczną, składającą się z dwóch etapów i zostały wskazane spośród łącznie 23 zgłoszonych w ramach konkursu do dofinansowania w ramach programu InnoNeuroPharm.

Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A. komentuje - Programy sektorowe to bardzo ważne narzędzie wspierania działalności badawczo-rozwojowej całej naszej branży w Polsce. Wysoka ocena złożonych przez nas wniosków to efekt ciężkiej pracy całego zespołu badaczy naszej firmy. Przed nami techniczna weryfikacja i zawarcie umowy z NCBiR. To kolejne bardzo ważne projekty innowacyjne, które dołączą do naszego portfolio. Zakładają one zarówno walidację przedkliniczną kandydatów na lek, jak również ich rozwój kliniczny, w różnych fazach. Przed nami ambitne cele i okres bardzo intensywnej pracy. Jesteśmy na to gotowi.

Program sektorowy InnoNeuroPharm został powołany do życia przez NCBiR, jako narzędzie dedykowane przedsiębiorcom i przez nich zainicjowane, przy aktywnym wsparciu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

W ramach I konkursu łącznie wpłynęły 23 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 213 386 996,40 zł. W wyniku przeprowadzonej całościowej oceny merytorycznej 13 projektów zostało ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do dofinansowania.

Celon Pharma S.A. uzyskała pozytywną rekomendację dofinansowania następujących projektów:

1. Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnych agonistów TrkB w terapii chorób układu nerwowego.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego bezpiecznego i pozbawionego negatywnych efektów ubocznych doustnego leku – agonisty receptora TrkB w terapii pacjentów cierpiących na depresję, którzy dodatkowo obarczeni są zaburzeniami kognitywnymi. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2022. Jego koszt całkowity został określony na 34,9 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 23,2 mln zł.

2. Opracowanie opartej o komórki CHO oraz innowacyjny system ekspresyjny platformy produkcji leków biopodobnych oraz rozwój przedkliniczny i kliniczny leku biopodobnego opartego o fragment Fab.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji w oparciu o komórki linii CHO oraz innowacyjny system ekspresji leku biopodobnego do ranibizumab – Lucentis® stosowanego w terapii schorzeń siatkówki. Projekt realizowany będzie w latach 2017 do 2021. Całkowity koszt projektu został określony na 39,9 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 25,6 mln zł.

3. Rozwój przedkliniczny i kliniczny inhibitora ścieżki ubikwityna-proteasom jako innowacyjnego leku stosowanego w terapii nowotworów.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego, skutecznego i bezpiecznego kandydata na lek, stosowanego w terapii wybranych nowotworów litych oraz towarzyszącego mu narzędzia w postaci biomarkera pozwalającego na efektywną selekcję i kwalifikację pacjentów do terapii opracowywanym lekiem. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2020. Całkowity koszt projektu został określony na 37,6 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 25,7 mln zł

Ostateczna kwota uzyskanego dofinansowania dla poszczególnych projektów może ulec zmianie i zostanie podana w umowie, którą spółka podpisze z NCBiR.

KOMENTARZE
news

<Lipiec 2018>

pnwtśrczptsbnd
25
26
27
28
29
30
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter