Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Osiągnięcia polskich naukowców – Sesja Nauka i Społeczeństwo, Kongres BIO2014
Osiągnięcia polskich naukowców – Sesja Nauka i Społeczeństwo, Kongres BIO2014
W trakcie Kongresu BIO2014 w Warszawie (09.09 – 12.09.) odbyła się sesja popularno-naukowa. Tematyka wszystkich wystąpień powiązana była z biomedycyną. W czasie krótkich wystąpień, każdy z zaproszonych prelegentów miał za zadanie przedstawić w ciekawy sposób zagadnienia powiązane z jego pracą naukową.

Podczas tegorocznego Kongresu BIO2014 jedną z ciekawszych propozycji skierowanych dla każdego uczestnika, była otwarta sesja popularno-naukowa: ‘’Nauka i Społeczeństwo”. Prezentowała ona osiągnięcia polskich naukowców z dziedziny nauk biomedycznych, którzy dzięki swojej pracy naukowej osiągają wiele nagród oraz współpracują z ośrodkami zagranicznymi.

Sesję otworzyła prof.Urszula Wojda z Instytutu Nenckiego w Warszawie, która podsumowała zgromadzonym na sali zakres całego Kongresu oraz uczestnictwo zaproszonych polskich i zagranicznych naukowców oraz wystawców. Prof.Wojda podkreśliła znaczenie prezentowanej sesji, która przede wszystkim miała ukazać „wybitne osiągnięcia polskich naukowców”. Rozwój infrastruktury oraz wzrost ilości wykwalifikowanych specjalistów z zakresu nauk biomedycznych daje nam szanse na rozwój innowacyjnych projektów badawczych w rodzimych ośrodkach naukowych, które dorównują badaniom prowadzonym w zagranicznych instytucjach oraz organizacjach. Z tego powodu należy promować takie inicjatywy, aby społeczeństwo wiedziało, iż w Polsce również posiadamy wykwalifikowaną kadrę naukową, rozwijającą swoje projekty oraz technologie służące

Spotkanie poprowadziły prof. Agnieszka Dobrzyń oraz dr Halina Waś. Jak podkreśliła jedna z prowadzących sesję: ”otworzyliśmy drzwi dla wszystkich interesujących się nauką.” Spotkanie, to przede wszystkim próba pokazania wszystkim zainteresowanym profilu rozwoju naukowego oraz pracy specjalistów z dziedziny biomedycznej w Polsce. Do sesji zaproszonych zostało 8 przedstawicieli świata nauki z różnych części kraju, którzy publikują swoje badania naukowe na arenie międzynarodowej. Prof. Dobrzyń zachęciła zgromadzonych uczestników do aktywnego uczestnictwa w panelu oraz podsumowała wspólne cechy wszystkich prelegentów: „Są to fantastyczni naukowcy z ogromnym dorobkiem naukowym, którzy realizują swoje projekty z pasją.”

Każdy prelegent w 10 minutowym wystąpieniu podsumował swoje badania naukowe, w taki sposób by zaciekawić jak największą ilość osób zgromadzonych na panelu. Swoje badania przedstawił m. in. dr Remigiusz Worch z Instytutu Fizyki PAN. Opowiedział on o wykorzystaniu światła oraz mikroskopu konfokalnego w badaniu cząsteczek białkowych charakterystycznych dla wirusa grypy: białka fuzyjnego oraz laktogenu. Prowadzone analizy nad obiema cząsteczkami maja stać się w przyszłości podstawą do stworzenia skutecznej terapii przeciwwirusowej. Inne wystąpienie należało do dr Alicji Szelickiej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, która przedstawiła analizowaną metodę leczenia chorób serca poprze komórki macierzyste izolowane z tkanki tłuszczowej w oparciu o tworzenie mikroplastrów zawierających ten typ komórek. W sesji znalazły się również wystąpienia dotyczące zastosowania algorytmów matematycznych w mikromacierzowej analizie chromatyny dr Bartosza Wilczyńskiego z Uniwersytetu Warszawskiego oraz zastosowanie programów komputerowych w projektowaniu oraz badaniu kandydatów lekowych dr Agnieszki Kaczor z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Każde wystąpienie kończyła kilkuminutowa dyskusja oraz odpowiedzi na pytania zgromadzonych na sesji.

Prezentowany na Kongresie BIO2014 panel „Nauka i Społeczeństwo” podsumował trwające prace badawcze w polskich ośrodkach naukowych z zakresu nauk biomedycznych. Zaproszeni prelegenci przedstawili swoje zainteresowania oraz dokonania naukowe, które posłużą ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego.

KOMENTARZE
news

<Marzec 2017>

pnwtśrczptsbnd
28
BEZPIECZNY I NOWOCZESNY BLOK OPERACYJNY
2017-02-28 do 2017-02-28
4
NGS w badaniach regulacji genów
2017-03-04 do 2017-03-05
5
6
7
8
9
11
12
13
15
16
18
19
20
23
Kosmetyki naturalne
2017-03-23 do 2017-03-23
24
Filogenetyka molekularna
2017-03-24 do 2017-03-25
25
26
EDUKACYJNY KONGRES PODOLOGICZNY
2017-03-26 do 2017-03-26
28
29
Targi EuroLab
2017-03-29 do 2017-03-31
Dobra Praktyka Pipetowania
2017-03-29 do 2017-03-29
2
Newsletter