Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Co piszczy w świecie spektrometrii mas – wywiad z Prezesem Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas
Co piszczy w świecie spektrometrii mas – wywiad z Prezesem Polskiego Towarzystwa Spektromet
Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas zaprasza na czwartą edycję konferencji, która odbędzie się w dniach 26-29 maja 2014 r. w Trzebnicy koło Wrocławia. Konferencję poprzedzać będzie kurs spektrometrii mas (25-26.05.2014). O przygotowaniach i motywach przewodnich tegorocznego spotkania opowiadał dr hab. Piotr Stefanowicz – Prezes Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas.

IV Konferencja Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas jest w zasadzie jedynym tego rodzaju wydarzeniem organizowanym w Polsce, które dotyczy wyłącznie zagadnień związanych ze spektrometrią mas – wyjaśnia dr hab. Piotr Stefanowicz – Dlatego też spotkanie to ma tak ogromne dla Towarzystwa znaczenie. Dzięki Konferencji naukowcy mogą zaprezentować wyniki swoich badań i poznać innowacyjne rozwiązania w tej dziedzinie. Poza tym chcieliśmy, by była to również okazja do spotkania dla osób, którzy dopiero zaczynają swoją pracę w dziedzinie spektrometrii mas, czy też planują założyć na przykład własne pracownie albo występują o dofinansowanie na zakup sprzętu. Podczas  Konferencji zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i biznesu mogą wymienić się wiedzą i doświadczeniami, uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz nawiązać kontakty z osobami, które już pracują w tej dziedzinie. Z tego też względu uznaliśmy, iż całkiem naturalnym jest umożliwienie uczestnictwa w Konferencji przedstawicielom firm produkujących czy sprzedających spektrometry mas. Organizując Konferencję liczymy również na udział młodych pracowników naukowych, studentów oraz doktorantów, dla których tego rodzaju spotkania są okazją do  przedstawienia swoich osiągnięć, zaprezentowania swojej tematyki badawczej, czy poznania autorytetów z dziedziny spektrometrii mas. Warto zaznaczyć, iż Konferencja jest również jedną z niewielu okazji, gdzie mogą się spotkać członkowie Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas i debatować na tematy związane z działalnością Towarzystwa.

Kto będzie docelową grupą odbiorców i komu Państwo dedykują tę konferencję? 

Pan doktor odparł, iż – z jednej strony Konferencja dedykowana jest członkom Towarzystwa Spektrometrii Mas, ale nie będzie to oczywiście jedyna grupa uczestników – zaznaczył Prezes Towarzystwa. – Spodziewamy się udziału ludzi, którzy zajmują się nie tylko rozwojem dziedziny spektrometrii mas, ale stosują ją jako metodę badawczą.  W ostatnim czasie obserwuje się coraz większe zainteresowanie i zastosowanie spektrometrii  mas w naukach biologicznych, zwłaszcza w badaniach proteomu czy metabolomu. Co prawda spektrometria mas nie jest jeszcze powszechnie stosowana w diagnostyce medycznej, ale naukowcy prowadzą tego typu badania, dlatego też jesteśmy otwarci na przedstawicieli  różnych dziedzin naukowych. Jak już wspomniałem, podczas Konferencji będzie można porozmawiać z przedstawicielami firm, nie tylko sprzedających aparaturę, ale i wyposażenie, czy też odczynniki do badań. Możemy się spodziewać także osób, które będą chciały założyć firmy usługowe oraz laboratoria zajmujące się analizą. Nasza Konferencja byłaby ciekawym wydarzeniem również dla tej grupy odbiorców.

 

Przed rozpoczęciem Konferencji organizatorzy przewidują dwudniowy kurs, dzięki któremu zostaną przybliżone najważniejsze pojęcia dotyczące spektrometrii mas, jak również będzie można wykorzystać wcześniej zdobytą wiedzę w praktyce.

Dr hab. Piotr Stefanowicz: Zaplanowaliśmy warsztaty dla naszych uczestników. Pierwsze próby zorganizowania kursów, czy warsztatów zostały podjęte już w 2001 roku, przez profesora Danikiewicza z Instytutu Chemii Organicznej PAN, niestety nie udało się wtedy przekształcić tych inicjatyw w cykliczne imprezy. Natomiast ostatnia Konferencja, która była organizowana przy współudziale Niemieckiego Towarzystwa Spektrometrii Mas, była już połączona z krótkim, jednodniowym szkoleniem. Doszliśmy do wniosku, że warto rozwinąć tę formułę. Dlatego też zdecydowaliśmy, że w tym roku Konferencja będzie poprzedzona prowadzonym w języku polskim dwudniowym kursem, którego organizacją zajął się profesor Szewczuk z Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas kursu będzie można zdobyć lub uzupełnić wiedzę z dziedziny spektrometrii mas w zakresie odpowiadającym zajęciom oferowanym na wyższych uczelniach. Odbiorcami będą osoby, które niekoniecznie miały kontakt z  zagadnieniami dotyczącymi spektrometrii mas, a celem kursu jest przede wszystkim przybliżenie podstawowych pojęć i zagadnień związanych z tą tematyką. Ponadto będzie można wybrać zajęcia, dotyczące praktycznego wykorzystania i zastosowania spektrometrii mas w różnych dziedzinach, np. w metabolomice, kryminologii czy monitorowaniu środowiska.

Konferencja Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas odbędzie się za niespełna cztery miesiące, dlatego też Redakcja portalu laborant.pl zapytała, czy ustalone zostały już bloki tematyczne oraz które z zagadnień związanych ze spektrometrią mas będą prezentowane podczas Konferencji. Wykładowcami będą między innymi przedstawiciele wiodących ośrodków naukowo-badawczych oraz laboratoriów, a także kierownicy zespołów zajmujących się tematyką spektrometrii mas.

Konferencja podzielona została na kilka bloków tematycznych, które będą dotyczyły: podstaw teoretycznych i innowacyjnych rozwiązań, reakcji jonów w fazie gazowej, wykorzystania spektrometrii mas w naukach biologicznych i w badaniach polimerów, a także metod sprzężonych. Pierwsza sesja obejmuje podstawy teoretyczne i nowe rozwiązania techniczne.  Prelegenci będą mogli przedstawić wyniki swoich prac, dotyczących udoskonalenia metody spektrometrii mas, czy aparatury. Jednocześnie w tej sesji przewidujemy czas dla firm, chcących zaprezentować najnowsze osiągnięcia techniczne oraz produkty, które chcą wprowadzić na rynek. Kolejna sesja  poświęcona będzie reakcjom jonów w fazie gazowej. W Polsce kilka ośrodków naukowych zajmuje się badaniami  związanymi z tą tematyką. Jest to niezwykle ciekawy obszar spektrometrii mas, ma bowiem  duże znaczenie dla badania mechanizmów reakcji organicznych. Z drugiej strony dokładne poznanie tego, co się dzieje z cząsteczką w fazie gazowej, czy i w jaki sposób fragmentuje, pozwala na opracowanie nowych metod analitycznych, co daje możliwość prowadzenia badań aplikacyjnych w sposób bardziej skuteczny.

Pozostała część Konferencji poświęcona będzie praktycznemu zastosowaniu spektrometrii mas w naukach biologicznych, zwłaszcza metabolomice i proteomice. Doktor tłumaczył, iż są to dziedziny prężnie rozwijające się w naszym kraju. Ponadto organizatorzy uznali, iż ta sesja może cieszyć się sporym zainteresowaniem zarówno ze strony osób, posiadających własną aparaturę i laboratoria, czy zlecających analizy, jak i osób zainteresowanych rozwojem tej dziedziny.

Duże znaczenie praktyczne ma spektrometria  mas w  badaniach polimerów, ze względu na powszechne wykorzystanie tych materiałów i opracowywanie nowych metod produkcji polimerów. Produkty tego typu musza być szybko i skutecznie charakteryzowane, do czego spektrometria mas nadaje się doskonale – tłumaczył Prezes Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas – Ostatnia grupa zagadnień dotyczy tzw. technik sprzężonych. Są to wszystkie metody, w których spektrometry mas połączone są z urządzeniami do separacji. Takie podejście jest powszechnie stosowane w analityce, gdzie spektrometry mas są wykorzystywane jako detektory chromatografów i gazowych czy cieczowych. Mniej rozpowszechnione jest łączenie spektrometrów mas z urządzeniami do elektroforezy kapilarnej. W tej sesji największe znaczenie ma zastosowanie tych technik między innymi w badaniach leków, żywności czy próbek środowiskowych, dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.

Źródła

Laborant.pl

http://laborant.pl/informacje/Co-piszczy-w-swiecie-spektrometrii-mas-wywiad-z-prezesem-polskiego-towarzystwa-spektrometrii-mas,283

 

KOMENTARZE
Newsletter